Bilde av hånboken

Nå lanserer vi Håndboka for sertifiserte brukere av Dysmate!

Dette er en manual som lenge har vært etterspurt og som det ligger mye arbeid bak. Håndboka blir tilgjengelig gratis for alle brukere som har abonnement. Håndboken er forfattet av professor Trude Nergård Nilssen og den ligger der du finner rapportene. Senere kommer vi også med et Tiltakshefte.

Dette er en manual som lenge har vært etterspurt og som det ligger mye arbeid bak.

Håndboken er forfattet av professor Trude Nergård Nilssen og har vært gjenstand for fagfellevurdering av blant andre professor Monica Melby-Lervåg, Line Walquist Sørli, professor Oddgeir Friborg og Bjarte Furnes. Likevel ligger ansvaret for innholdet utelukkende hos forfatteren

Håndboka er utarbeidet for å være et verktøy for lærere, spesialpedagoger, logopeder, psykologer og andre fagpersoner som arbeider med vurdering av elever som møter utfordringer med lesing og skriving. Den er ment å være et viktig supplement til sertifiseringskurset for Dysmate, og vil bidra til å styrke fagpersoners kompetanse i å bruke testbatteriet i arbeidet med å identifisere og diagnostisere dysleksi.

Bilde av håndboken

Håndboka er strukturert for å gi en innsiktsfull forståelse av Dysmate, fra testenes teoretiske fundament til deres praktiske bruk. Den er bygd opp slik:

Kapittel 1 presenterer testene, inkludert deres bakgrunn, utvikling og de faglige kravene for bruk.

Kapittel 2 går i dybden på testenes innhold, struktur og tidsbruk, mens kapittel 3 tilbyr retningslinjer for gjennomføring og skåring av testene.

Kapittel 4 vurderer de statistiske og psykometriske egenskapene ved testene, inkludert pålitelighet og gyldighet. Videre inkluderer kapittel 5 en diskusjon rundt dysleksi som en dimensjonal tilstand, og tilbyr veiledning i hvordan man tolker testresultatene kvantitativt og kvalitativt, samt kasusbeskrivelser som illustrerer tolkning.

Avslutningsvis plasserer kapittel 6 Dysmate i en større diagnostisk sammenheng ved å presentere diagnosemanualene DSM og ICD, samt ulike tilnærminger for utredning av lærevansker og dysleksi.

Håndboka er forbeholdt brukere av Dysmate.

Håndboken finner du der du finner rapportene fra gjennomførte tester

Senere i år kommer vi med et Tiltakshefte som har som mål og gi forslag på tiltak basert på forskjellige testresultater.

Del på e-post
Del på Twitter
Del på Facebook

Dysmate Dysleksitest er utviklet for å avdekke lese-og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dyslekstitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester.

Som en del vårt mål å styrke allmennkunnskapen om dysleksi og lese- og skrivevansker, skriver vi artikler som vi legger ut jevnlig.

Vil du få beskjed når vi publiserer nye artikler?

Anbefalte artikler
Lindesnes tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tidligere har ikke skolene i kommunen hatt et verktøy de mener er godt nok til å fange opp elever med dysleksi. Med det nye verktøyet Dysmate skal alle elevene screenes før de starter på videregående.
– Det har vært mer tilfeldig og det var ikke et vanntett system. Det får du kanskje ikke uansett hvilket verktøy du bruker, men dette er noe nytt som har kommet og som vi hev oss over så fort vi hørte om det, sier Line Hansen Hjellup.

LES MER
Dysmate Ny Funksjonalitet

Fortsett en oppfølgingstest

Nå kan man fortsette en oppfølgingstest.
Fredag 23.februar så lanserer vi denne etterspurte funksjonaliteten. Det kommer også andre “usynlige” forbedringer som gjør testen mer robust for dårlig internettforbindelse.

LES MER
Bilde av hånboken

Nå lanserer vi Håndboka for sertifiserte brukere av Dysmate!

Dette er en manual som lenge har vært etterspurt og som det ligger mye arbeid bak. Håndboka blir tilgjengelig gratis for alle brukere som har abonnement. Håndboken er forfattet av professor Trude Nergård Nilssen og den ligger der du finner rapportene. Senere kommer vi også med et Tiltakshefte.

LES MER

Ny Databehandleravtale og Personvernserklæring

Ditt personvern er viktig for Literate AS. Vi er opptatt av å til enhver tid trygge dine personopplysninger så mye som mulig. I dette arbeidet så gjøres det årlig kvalitetskontroller og gjennomganger av sikkerheten knyttet til ditt personvern, hvor vi søker å forbedre oss . Etter årets gjennomgang ønsker vi at alle våre kunder skriver under en ny og oppdatert databehandleravtale. Vi har også kommet med en ny personvernserklæring.

LES MER

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no