PERSONVERNERKLÆRING FOR LITERATE

Personvernerklæring 1
Personvernerklæring 2

Versjon

Dato

Utarbeidet av

Gyldig fra

22.12.2023

Literate AS

01.01.2024

Ditt personvern er viktig for Literate AS. Vi er opptatt av at du forstår hvordan vi håndterer data om deg. I denne personvernerklæringen forklarer vi deg blant annet hvilke personopplysninger vi samler inn og behandler, til hvilke formål vi behandler dine opplysninger og gir informasjon om dine rettigheter.

1. Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, som for eksempel navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

2. Hvem er behandlingsansvarlig?

Literate AS, Jonas lies gt. 16, 9009 Tromsø, ved Daglig leder, er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Literate AS er behandlingsansvarlig for.

Som behandlingsansvarlig må vi behandle dine personopplysninger i henhold til våre plikter etter gjeldende personvernlovgivning, herunder personopplysningsloven og EUs personvernforordning (“GDPR”).

3. Hvem behandler vi personopplysninger om?

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

 • Deltagere på Kurs og Seminarer

En som selv har meldt seg på kurs eller seminar på nett eller som dagskurs og samtykker til å motta e-post fra Literate.

 • Abonnent på nyhetsbrev

En som har gitt sin e-post for å få tilgang til gratis ressurser og samtykker til å motta e-post fra Literate.

 • Kunde

Fakturaadressat for et abonnement. Typisk en skole, kommune, fylke eller bedrift.

 • Testkandidat

Testpersonen som logger inn og gjennomfører testen (dvs. en person som utredes med tanke på lese- og skrivevansker/dysleksi).

 • Testadministrator

Den som oppretter og distribuerer engangskoder for bruk ved innlogging av testen for Testkandidat. Dette er en person som er sertifisert for å bruke Literate dysleksitester (f.eks. lærer, rådgiver, logoped, psykolog, spesialpedagog, e.l.).

 • Følger

Brukere som er medlem av grupper eller sider på sosiale media opprettet av Literate.

 • Besøkere på nettside

Brukere som besøker nettsiden.

4. Hvilke personopplysninger behandler vi?

De personopplysninger som vi samler inn og behandler kan deles inn i følgende kategorier:

Deltager på kurs og seminar

 • Dagskurs: Navn, Arbeidssted, Stilling, Utdanningsbakgrunn, E-post, Telefonnummer, Fakturainformasjon/ adresse.
 • Nettkurs: Navn, Arbeidssted, E-post, Fakturainformasjon/Adresse.
 • Seminar: Navn, E-post.
 • Gratiskurs: E-post.

 

Abonnenter på nyhetsbrev

 • Epostadresse


Kunder

 • Opplysninger om kundeforholdet ditt, slik som tjeneste- og ordreopplysninger, betalingsopplysninger, kontaktpersoner og henvendelser til kundeservice.

Testkandidat

 • Alle tester:
  • Resultater på testen lagres.
  • Handlingslogg fra test (kun tilgjengelig for superbruker)
 • Dysmate C Screening:
  • Navn, E-post, Alder, Kjønn, Klassetrinn.
  • Valgfritt: Feide 2.0: Skolenavn, Klasse, Kommune og Skolens Adresse/telefon.
 • Dysmate C Oppfølging:
  • Navn, Alder, Kjønn, Kommune, Skole, Klassetrinn, En/Flerspråklighet.
 • Dysmate Y Screening:
  • Navn, E-post, Alder, Telefon, Klassetrinn.
  • Valgfritt: Feide 2.0: Skolenavn, Klasse, Kommune og Skolens Adresse/telefon.
 • Dysmate Y Oppfølging:
  • Navn, Alder, Kjønn, Kommune, Skole, Klassetrinn, En/Flerspråklighet.
 • Dysmate A Screening:
  • Navn, Alder, Telefon.
  • Valgfritt: Feide 2.0: Skolenavn, Klasse, Kommune og Skolens Adresse/telefon.
 • Dysmate A Oppfølging:
  • Navn, Alder, Kjønn, Kommune, Skole, Utdanningsløp, En/Flerspråklighet.
 • Anamnese (Valgfritt tillegg for Dysmate Y og Dysmate A):
  • Høyeste gjennomført utdanning, Om man er under videregående utdanning, voksenopplæring, arbeidsavklaringstiltak eller høyere utdanning, Selvevaluering ifht språk, lesing og skriving, matematikk, og konsentrasjon.

Testadministrator

 • Navn, E-post, Arbeidssted.
 • Valgfritt: Feide 2.0: Skolenavn, Klasse, Kommune og Skolens Adresse/telefon.
 • Vi logger aktiviteten til testadministrator i løsningen

Kontaktskjema/Supporthenvendelser

 • Navn, E-post og Melding.

 

Besøkere på nettside / Følgere

 • Opplysninger når du besøker våre sider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.) samles inn gjennom tredjepartsløsninger.

5. Hvordan mottar vi personopplysninger om deg?

Vi kan motta dine personopplysninger på ulike måter:

 • Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du bestiller våre tjenester eller på annen måte kontakter oss. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere den tjenesten du har bestilt eller for å kunne følge opp dine henvendelser.
 • Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du benytter deg av våre tjenester, for eksempel våre nettsider. Disse opplysningene er viktige for å kunne forbedre og videreutvikle tjenestene som vi tilbyr deg.

Det er selvsagt frivillig å dele dine personopplysninger med oss. Visse opplysninger kan imidlertid være nødvendige for å kunne gjennomføre en eventuell avtale som du har inngått med oss, herunder opplysninger som benyttes i forbindelse med fakturering.

6. Hvorfor har vi lov til å behandle personopplysninger?

Etter gjeldende personvernlovgivning plikter vi å basere vår behandling av personopplysninger på et lovlig behandlingsgrunnlag. Vår behandling av personopplysninger skjer med grunnlag i et eller flere av de følgende grunnlagene:

 • Du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål (GDPR artikkel 6 (1) a).
  • Samtykke benyttes i kontaktskjema på hjemmeside for Salg og Service.
  • Samtykke benyttes ved påmelding til kurs, seminarer og nyhetsbrev.
  • Samtykke benyttes i testverktøyet. Testleder må bekrefte samtykke for barn uten samtykkekompetanse, mens testkandidater med samtykkekompetanse må gi sitt samtykke.
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg (GDPR artikkel 6 (1) b).
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss, herunder for eksempel å oppbevare opplysninger i henhold til bokføringslovgivningen (GDPR artikkel 6 (1) c).
 • Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til en berettiget interesse som forfølges av oss, betinget av at dine interesser eller grunnleggende rettigheter eller friheter ikke går foran og krever vern av dine personopplysninger (GDPR artikkel 6 (1) f)

Dersom vår behandling av dine personopplysninger baseres på ditt samtykke, har du når som helst rett til å trekke ditt samtykke tilbake.

Du kan lese mer om til hvilke formål vi behandler personopplysninger, og hvilke rettslig grunnlag som gir oss rett til å behandle dine opplysninger til de ulike formålene, under.

7. Til hvilke formål og på hvilket rettslig grunnlag behandler vi dine personopplysninger?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvilken tilknytning du har til oss og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Under kan du lese mer om hvilke personopplysninger vi behandler, hva vi bruker dem til (formålet) og hvorfor vi har lov til dette (behandlingsgrunnlaget).  

Literate AS bruker personopplysninger til følgende formål:

 • Levere våre produkter og tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere våre produkter og tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med levering av Dysmate dysleksitester. Vi bruker også data for å kunne gi deg en best mulig brukeropplevelse blant annet gjennom logging av aktivitet (se 15) og påloggingsløsninger (se 9). I den forbindelse behandler vi personopplysninger om Testadministratorer og Testkandidater (se pkt. 4). Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a-f, eventuelt i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav a-j.
 • Salg og markedsføring: Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger til markedsføringsformål.. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av produkter og tjenester, herunder til å lage målgrupper, tilpasse markedsføringen til dine behov og til å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon du har bedt om. I den forbindelse behandler vi personopplysninger om Følgere, Besøkere på nettside, Deltagere på Kurs og Seminarer, Abonnenter Nyhetsbrev (se pkt. 4) som behandles for dette formålet. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a-f.
 • Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageri og misbruk. I den forbindelse behandler vi personopplysninger om Besøkere på nettside, Testadministrator og Testkandidater (se pkt. 4). Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.
 • Overholdelse lovpålagte krav: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, for eksempel i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til gjeldende lovgivning. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c).]

Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har samtykket til.

8. Hvordan sikrer vi personopplysningene dine?

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovgiving. Tiltakene inkluderer blant annet:

 • Alle ansatte har taushetsplikt.
 • Årlig gjennomgang av informasjonssikkerhet gjennom egenkontroll.
 • Risikovurderinger i samarbeid med etablering av databehandleravtaler for kunder.
 • Literate har et kvalitetssystem for å sikre god informasjonssikkerhet. Systemet inneholder:
  • Rutinebeskrivelser og instrukser for ledelse, styre og ledende ansatte.
  • Sikkerhetsmål og strategi.
  • HMS-Organisering og IKT-Beredskapsplan.
  • Organisatoriske prosedyrer.
  • Tekniske og Fysiske tiltak.
  •  
  • Kontrollrutiner og dokumentasjon.

9. Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi kan dele personopplysninger med vår driftsleverandør eller andre selskaper som utfører oppdrag på vegne av oss. Et selskap som behandler dine personopplysninger på vegne av oss kalles en databehandler. Dersom vi engasjerer en databehandler inngår vi en databehandleravtaler som regulerer hvordan databehandleren kan behandle opplysningene de får tilgang til og deres plikter i den forbindelse, herunder til hvilke formål personopplysningene kan brukes.

Vi vil også kunne dele personopplysninger med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

10. Overfører vi personopplysninger til andre land?

Vi overfører ikke personopplysningene dine til land og/eller organisasjoner utenfor EU/EØS-området som ikke tilbyr tilstrekkelig vern av personopplysninger (såkalte tredjeland). Dersom vi eller en av våre databehandlere likevel overfører personopplysninger til land utenfor EU/EØS-området, vil vi forut for overføringen sikre at den skjer i tråd med de krav som oppstilles i GDPR kapittel V. Hvis det er tilfellet, så vil overføringen skje på bakgrunn av at vi inngår av avtale basert på EUs standardvilkår (“Standard contractual clauses”) med mottaker av personopplysningene.

11. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke slettes når samtykket trekkes tilbake eller når formålet med behandlingen er oppnådd. Hvis behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse, vil opplysningene bli slettet når slik berettiget interesse ikke lenger foreligger. Opplysninger som er lagret i henhold til lovpålagte forpliktelser slettes når plikten opphører.

Vi skal ikke lagre opplysninger om deg lenger enn det som er nødvendig. Dette innebærer at vi lagrer nødvendig informasjon, som du har gitt oss, så lenge du er kunde hos oss. For å kunne gi deg god service, lagrer vi også informasjon om eventuelt arbeid som er gjort for deg i inntil tre år etter at du har sluttet som kunde hos oss.

 

Alle personopplysninger og testresultater fra Testkandidater lagres i 3 år.

Alle tester slettes automatisk og permanent etter 3 år da det ikke lengre er formålstjenlig å lagre disse opplysningene lengre enn 3 år. Testadministratorer kan også slette brukte og fullførte tester som er 3 måneder gamle. De slettes automatisk og permanent en måned etter at testadministrator har merket de for sletting.

Nettsidestatistikk knyttet til Besøkere på nettside lagres i 2 år.

Alle personopplysninger om Testadministratorer, Deltagere på Kurs og Seminarer, Abonnenter på nyhetsbrev, Følger, Kunde, lagres så lenge man er kunde eller har et aktivt abonnement.
Personopplysninger slettes etter 3 år som inaktiv. 

12. Hvilke rettigheter har du?

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.

Vi er opptatt av at personopplysningene vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Dette gjelder også dersom du ønsker at de lagrede opplysningene skal slettes.

Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format. 

Videre har du rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen. 

Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene vi har registrert om deg, så langt taushetsplikten ikke er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at innsyn skjer skriftlig og at identitet verifiseres på annen måte.

I noen situasjoner kan du også be oss om å begrense behandlingen av opplysninger om deg. 

Dersom du mener vi ikke følger det vi informerer om i denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning, kan du sende oss en klage. Du kan også klage til Datatilsynet.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

13. Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies)?

Vi bruker informasjonskapsler (“cookies”) og lignende teknologier på våre nettsider. Du samtykker til bruk av informasjonskapsler gjennom din nettleser, men kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Tips for dette finner du på www.nettvett.no. Der finner du også mer informasjon om cookies.

Merk at Literate ikke bruker informasjonskapsler, for admin.literate.no, screeningtest.literate.no, barnetest.literate.no, ungdomstest.literate.no og andre domener som brukes til å administrere eller til å gjennomføre testene. Nettsidestatistikk vil ikke gjelde for testadministratorer og testkandidater for normal gjennomføring av Literate dysleksitester.

 

Google Analytics

Literate bruker Google Analytics for å samle inn opplysninger om de besøkende på vår nettside. Dataene anvendes blant annet til å se hvor mange som besøker nettsiden, hvor lenge besøket varer, hvilke undersider de besøker og hvilke nettlesere som benyttes. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Informasjonskapselen fra Google Analytics er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Det er mulig å reservere seg mot all registrering i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

14. Hvordan sier vi i fra om endringer i denne personvernerklæringen?

Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Dersom personvernerklæringen er gjenstand for oppdatering, vil den oppdaterte personvernerklæringen bli gjort tilgjengelig på vår nettside dysmate.no

15. Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Dersom du har spørsmål knyttet til hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakt oss ved å bruke kontaktskjema på dysmate.no

 

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no