BLI SERTIFISERT FOR DYSMATE DYSLEKSITESTER

Dysleksi er verdens mest utbredte lærevanske. Det er gjort store fremskritt i forskningen, og i dag vet vi mye om årsakssammenhenger og om de tidlige og vedvarende markørene på dysleksi. Likevel er det mange barn, ungdom og voksne som har en uoppdaget dysleksi. Det skyldes i mange tilfeller at fagfolkene rundt har mangelfulle kunnskaper om disse årsakssammenhengene og markørene.

Dysmate testene (Dysmate-A, Dysmate-Y og Dysmate-C) bygger på det vi vet i dag, og baserer seg både på norske og internasjonale forskningsfunn. Testene kartlegger de mest kjente risikomarkørene på dysleksi.

For å bruke Dysmate for avdekking av dysleksi må man gjennomføre et obligatorisk dagskurs eller en nettbasert sertifisering på forhånd.

Sertifiseringskursene gir deltakerne en faglig oppdatering. På kursene lærer man om hva dysleksitestene måler, hvorfor de måler det de måler, og om hvordan man kan forstå resultatene og forholde seg til dem.

Kursene legger stor vekt på å gi deltakerne en oppdatering av forskningsfronten på dysleksifeltet, kunnskap om forskningen bak og om utviklingen av testene, teknisk administrering og ikke minst tolkning av resultater og testprofiler.

Merk at kursene er kun for personer med relevant kompetanse, f.eks. barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger, logopeder, pedagogisk-psykologisk rådgivere, psykologer og andre med tilsvarende kompetanse.

Dagskurset inkluderer ett års abonnementLes mer om abonnementene her. 

Nettkurset inkluderer én måned gratis prøveabonnement for barne-, ungdom og voksentest. Prøveabonnementet inkluderer to gratis tester av hver type. 

Abonnementet for Dysmate testene Dysmate-A, Dysmate-Y og Dysmate-C kan tas i bruk umiddelbart etter at sertifiseringen og bestillingen er gjennomført.

Ønsker du en demonstrasjon av testene? – Send en e-post til olga[@]literate.no

NETTKURS

Vårt nettbaserte sertifiseringskurs består av flere videoforelesninger og kunnskapstester. Ved å melde deg på kurset får du tilgang til kursmateriell i 30 dager. 

  Kurset tar for seg følgende emner:

  Kursavgift for nettkurs er kr 1950 + MVA.

  Selve kurset tar ca. tre timer å gjennomføre, og du får sertifiseringsbevis som gir deg adgang til å bruke Dysmate dysleksitester for barn, ungdom og voksne.  

  DAGSKURS

  Literate arrangerer sertifiseringskurs flere ganger per år. 

  Programmet for kurset:

  Kursavgift for dagskurs og ett års abonnement er kr 5950 + MVA . 

  Abonnementet gjelder for barne-, ungdoms- og voksentesten eller eventuelt fullt abonnement på de vilkår som er beskrevet under “Priser og kjøpsbetingelser” . 

   

  VÅRE KURSHOLDERE:

  Kursholder DAGSKURS

  Dr. Trude Nergård Nilssen, professor i spesialpedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT – Norges arktiske universitet. Hun har lang erfaring som Pedagogisk-psykologisk rådgiver, og grunnla Literate i 2016. 

  Trude Nergård Nilssen

  KURSHOLDER DAGSKURS

  Hilde Nøstvik Larsen er utdannet spesialpedagog med spesialisering i språkrelaterte lærevansker og i psykososiale vansker. Hun har videreutdanning i sosialpedagogisk rådgivning, og profesjonsfaglig digital kompetanse, samt enheter i sosiologi og psykologi. 

  Kursoversikt 1

  KURSHOLDER WEBINAR / PRIVATKURS

  Andreas Karth Roald er spesialpedagog med lang og bred erfaring fra Læringsnettverket og videregående skole. Han har bred kompetanse innen norskopplæring for minoritetsspråklige, yrkesfaglig opplæring og spesialundervisning.

  Kursoversikt 2

  KURSHOLDER WEBINAR / PRIVATKURS

  Laila Elverum er utdannet logoped fra UiT. Hun arbeider idag 50% stilling som logoped ved Sykehuset Namsos og 50% som privat logoped. Hun har mange års erfaring fra barneskolen som kontaktlærer, spesialpedagog og som spespedkoordinator, og som PP-rådgiver og kommunelogoped.  

  Kursoversikt 3

  KURSHOLDER WEBINAR / PRIVATKURS

  Liv Gjertrud Koløen jobber i dag som  spesialpedagog på Langeland , kursholder for Lingit og rådgiver i Dysleksi Norge. Hun er utdannet spesialpedagog innenfor området lese og skrivevansker og har mange års erfaring fra barneskolen som kontaktlærer og spesialpedagog 

  Kursoversikt 4