Gjennomgang av Dysmate-testene

onsdag 13. mars kl 13:00-14:30 via Zoom 

*For lærere, førskolelærere, pedagogisk-psykologisk rådgivere og ansatte i NAV, spesialpedagoger, logopeder, psykologer og andre med tilsvarende kompetanse.

Webinar 1
Dysmate-C (Barnetesten), Dysmate-Y (Ungdomstesten) og Dysmate-A (Voksentesten)

Vi får mange spørsmål om hvordan Dysmate-testene fungerer i praksis. Derfor inviterer vi dere til dette møtet der vi skal gå gjennom de mest ofte stilte spørsmål og demonstrere hvor lett det er å ta i bruk Dysmate. 

Det blir også tid å mulighet til å stille flere spørsmål underveis. 

Les gjerne mer om testene og se på vårt gratis mini-kurs før vi møtes 13. mars. 

Tavla kan du lese om erfaringer med Dysmate fra våre brukere. 

Programmet for møtet:

 • Forskningen bak Dysmate-testene
 • Hvilke deltester består testene av
 • Prosedyrer for pålogging og administrering: admin-panelet, hvordan opprette og distribuere tester, innlogging for testkandidat
 • Gjennomgang av Screeningtesten for barn – Dysmate-C
 • Eksempel på resultater og rapport
 • Gjennomgang av  Dysmate-Y og Dysmate-A (Screeningtester for ungdom og voksne)
 • Demonstrasjon av Oppfølgingstesten med eksempler på tolkning av resultater
 • Spørsmål og svar
 • Muligheter for sertifisering 

 

Demonstrasjonen er digital og gratis

Fyll ut skjemaet under for å få tilsendt lenke til møtet 13. mars kl 13:00  ⬇️ 

Navn og organisasjon(Påkrevd)
Bruk gjerne jobb-eposten din
Hvilken test ønsker du at vi skal ha fokus på?(Påkrevd)
Update(Påkrevd)

Har du spørsmål – Ta kontakt

Gratis fagwebinar om dysleksi

med spesialpedagog Hilde Nøstvik Larsen. 

onsdag 14. februar kl 13:00-14:00 via Zoom 

Webinar 2

Tidlig innsats - ikke vent og se!

Hilde Nøstvik Larsen er utdannet spesialpedagog med spesialisering i språkrelaterte lærevansker og i psykososiale vansker. Hun har videreutdanning i sosialpedagogisk rådgivning, og profesjonsfaglig digital kompetanse, samt enheter i sosiologi og psykologi. 

Hilde har jobbet i det spesialpedagogiske praksisfeltet i 24 år, som assistent, lærer, spesialpedagog, avdelingsleder, spes.ped koordinator, sosiallærer, inspektør og assisterende rektor. Hun har jobbet med barn og unge med ulike former for utfordringer, språk- og kommunikasjonsvansker, og har lang erfaring i veiledning av ansatte, foresatte, elever og andre. Hun har også jobbet mye med bruk av digitale lære- og hjelpemidler i skolen, og med tilrettelegging i det digitale klasserommet. 

Programmet for webinaret:

 • Definisjonen på dysleksi
  • Hvorfor er det viktig å skille mellom dysleksi og andre lese- og skrivevansker
  • Omfang, arvelighet og kjønnsmessig variasjon 
 • Markører på dysleksi samt vanlige tilleggsvansker 
 • Effekten av tidlig intervensjon – hva sier forskning 
  • “Dysleksiens paradoks” + anbefalinger fra Statped
 • Observasjon, kartlegging og identifisering: Dysmate som screening- og diagnostisk verktøy 
 • Ikke vent og se! – hva kan du som lærer gjøre for å bidra til at flere elever med dysleksi blir oppdaget og får den støtten de trenger så tidlig som mulig.  
 • Spørsmål og svar 

Bruk skjema under for å se opptaket og presentasjon fra webinaret ⬇️ 

Se opptak av webinaret

Navn(Påkrevd)
Bruk gjerne jobb-eposten din
Update(Påkrevd)

Har du spørsmål – Ta kontakt