Gratis fagwebinar om dysleksi

med spesialpedagog Hilde Nøstvik Larsen. 

Onsdag 4. september 2024, 13:00 – 14:00 via Zoom

Rom for alle: Dysleksi, språkvansker og inkluderende praksis 

Fagwebinar om dysleksi

Hilde Nøstvik Larsen er utdannet spesialpedagog med spesialisering i språkrelaterte lærevansker og i psykososiale vansker. Hun har videreutdanning i sosialpedagogisk rådgivning, og profesjonsfaglig digital kompetanse, samt enheter i sosiologi og psykologi. 

Hilde har jobbet i det spesialpedagogiske praksisfeltet i 24 år, som assistent, lærer, spesialpedagog, avdelingsleder, spes.ped koordinator, sosiallærer, inspektør og assisterende rektor. Hun har jobbet med barn og unge med ulike former for utfordringer, språk- og kommunikasjonsvansker, og har lang erfaring i veiledning av ansatte, foresatte, elever og andre. Hun har også jobbet mye med bruk av digitale lære- og hjelpemidler i skolen, og med tilrettelegging i det digitale klasserommet. 

Program for webinaret:

  • Dysleksi versus DLD (Utviklingsmessige språkforstyrrelser)
    • Hvorfor er det viktig å skille mellom dysleksi og andre lese- og skrivevansker
  • Dysleksi og sameksisterende vansker
  • Observasjon, kartlegging og identifisering: Dysmate som screening- og diagnostisk verktøy
  • Dysleksi og rettigheter på forskjellige trinn
  • Dysleksivennlig undervisning og vurderingsformer
  • Spørsmål og svar

Bruk skjema under for påmelding og for å se opptak av tidligere webinarer ⬇️ 

Meld deg på

Skriv inn ditt navn og epostadresse for å få lenke til webinaret samt opptak av tidligere webinarer.
Navn(Påkrevd)
Bruk gjerne jobb-eposten din
Update(Påkrevd)

Lenken til webinaret 4. september blir tilsendt på epost i slutten av august.  *Husk å sjekke spam-boksen. 

Har du spørsmål – Ta kontakt