Gratis fagwebinar om dysleksi

med spesialpedagog Hilde Nøstvik Larsen.

Dysleksivennlig klasserom: tilrettelegging for elever med dysleksi.

Hilde Nøstvik Larsen er utdannet spesialpedagog med spesialisering i språkrelaterte lærevansker og i psykososiale vansker. Hun har videreutdanning i sosialpedagogisk rådgivning, og profesjonsfaglig digital kompetanse, samt enheter i sosiologi og psykologi. 

Hilde har jobbet i det spesialpedagogiske praksisfeltet i 24 år, som assistent, lærer, spesialpedagog, avdelingsleder, spes.ped koordinator, sosiallærer, inspektør og assisterende rektor. Hun har jobbet med barn og unge med ulike former for utfordringer, språk- og kommunikasjonsvansker, og har lang erfaring i veiledning av ansatte, foresatte, elever og andre. Hun har også jobbet mye med bruk av digitale lære- og hjelpemidler i skolen, og med tilrettelegging i det digitale klasserommet. 

Webinaret blir holdt på Zoom. 

1. november 2023
kl 13:00 – 14:00

Programmet skal ta for seg følgende:

  • Dysleksi og rettigheter på forskjellige trinn
  • Praktiske råd om dysleksivennlig undervisning: Hva gjør en dysleksivennlig lærer?
  • Hva må du sjekke når eleven strever med å knekke lesekoden? 
  • Digitale hjelpemidler til elever med dysleksi
  • Tilrettelegging ved vurdering
  • Spørsmål og svar 

Meld deg på webinaret

❇️ Kun påmeldte deltakere får lenke til webinaret.
Navn(Påkrevd)
Bruk gjerne jobb-eposten din
Update(Påkrevd)

Har du spørsmål – Ta kontakt