DYSMATE-A (VOKSENTESTEN)

Mange voksne har vansker med lesing og skriving. Dysmate-A screeningtesten er et raskt og pålitelig verktøy for å avdekke om dette kan skyldes en mulig dysleksi. Testen tar rundt 30 minutter og er egnet for fjerntesting av enkeltpersoner eller grupper. 

Dysmate-A består av en screeningtest og en oppfølgingstest. Personer som får utslag på screeningtesten bør utredes videre med oppfølgingstesten.

Screeningtesten består av 6 deltester

 • Orddiktat
 • Tulleord
 • Lesetest
 • Ordforståelse
 • Skrivehastighet
 • Ordkjedetesten 

Oppfølgingstesten består av 4 deltester

 • Arbeidsminne
 • Hurtigbenevning
 • 1-min lesetest
 • Spoonerism

Forskningen viser at Dysmate-A oppfyller de høyeste internasjonale standardene for pålitelighet og validitet.

For å lære mer om testens måleegenskaper, se vår animerte video ⬇️ 

DYSMATE-C (BARNETESTEN)

Det er viktig å identifisere barn med risiko for dysleksi så tidlig som mulig. Forskning viser at tiltak er mest effektive de første skoleårene. Denne fordelen vedvarer og barn som mottar tidlig støtte fortsetter å prestere bedre enn de som mottar den senere.

Dysmate-C måler universelle kognitive markører som er tilstede også før man begynner på skolen, og er normert fra førskolen til 7.trinn.

Testen er nå delt i en screeningtest og en oppfølgingstest.
Brukernes tilbakemeldinger har vært viktige i utviklingen av den nye testen. 
Det er utviklet fem nye deltester og gjort flere andre forbedringer.

Om testene 1

Resultatene fra normerings- og valideringsstudien av Dysmate-C er publisert i et fagfellevurdert forskningstidskrift – Hammill Institute on DisabilitiesLes forskningsartikkelen her.

For å lære mer om måleegenskaper, se vår video om Sensitivitet og Spesifisitet.

DYSMATE-Y (UNGDOMSTESTEN)

Mange ungdommer med dysleksi har gått gjennom hele barneskolen uten å bli oppdaget. Dysleksi er ikke noe som man “vokser seg ut av” i tenårene. Med lengre tekster og høyere krav blir dette en utfordring på ungdomsskolen. 

Dysmate-Y (Screening) identifiserer raskt og pålitelig ungdommer med risiko for dysleksi. Personer som får utslag på screeningtesten bør utredes videre med oppfølgingstesten.

Dysmate-Y ligner på Dysmate-A testen for voksne. Screening- og oppfølgingstesten består av de samme deltestene, men inneholder ulike elementer som passer for aldersgruppen.

Screeningtesten består av 6 deltester

 • Orddiktat
 • Tulleord
 • Lesetest
 • Ordforståelse
 • Skrivehastighet
 • Ordkjedetesten

Oppfølgingstesten består av 4 deltester

 • Arbeidsminne
 • Hurtigbenevning
 • 1-min lesetest
 • Spoonerism
For å ta i bruk testene må testlederen gjennomgå et obligatorisk sertifiseringskurs.

BAKGRUNNEN FOR DYSMATE-TESTENE

Screeningtesten for voksne ble opprinnelig utviklet for å kartlegge foreldre som deltok i Dysleksistudien i Tromsø. Den er senere videreutviklet og normert.

Voksentestene er normert blant elever i videregående og voksne. Normene er basert på et representativt utvalg  i videregående (16-20 år) og voksne (> 24 år)
Barnetesten er normert blant elever i barneskolen og i barnehagen. Normene er basert på et representativt utvalg fra alle Norges landsdeler. Barnetesten dekker barnetrinnet (1.–7. årstrinn) og siste året i barnehagen. 
Ungdomstesten er normert for ungdomstrinnet (8.–10. årstrinn). Normene er basert på et representativt utvalg fra ungdomsskoler i flere landsdeler. 

TAKKSIGELSER

Vi vil takke samarbeidende skoler, deltagerne i Dysleksistudien i Tromsø og PPT Tromsø for hjelp til den omfattende normeringsstudien med et representativt utvalg på mange tusen elever fra alle Norges landsdeler.

Takk til blant andre:

 • Tromsdalen skole
 • Rå ungdomsskole 
 • Lade skole
 • Mosjøen skole
 • Hallset skole
 • Skranevatnet skole
 • Lunde skole
 • Kuventræ skule
 • Foldnes skole
 • Holviga barneskole
 • Trollvik skole
 • Sandeåsen skole
 • Sjetne skole
 • Mortensnes skole
 • Silsand barneskole
 • Trollstua Barnehage
 • Smestad skole
 • Hagaløkka skole
 • PPT Tromsø
 • PPT Andøy
 • PPT Oppdal
 • PPT Røros og Holtålen
 • PPT Tønsberg
 • Gressvik ungdomsskole
 • Rakkestad ungdomsskole
 • Ve ungdomsskole
 • Telemark toppidrett ungdomsskole
 • Ulstein ungdomsskole
 • Kvaløya videregående skole
 • Sandefjord videregående skole
 • Mosjøen FUS Barnehage

 • Sando Barnehage

 • Polarreven friluftsbarnehage

 • Vesterhuset Barnehage

 • Kviteseid barnehage

 • Sauland Barnehage

 • Saggrenda barnehage

 • Åsen barnehage

 • Breidokk barnehage

 • Maribo barnehage

 • Sandeåsen skole
 • Etnedal skule
 • Finnøy sentraskule
 • Strønstad Skole
 • Lysejordet skole
 • Enspire – Neverdal skole
 • Tøyen skole
 • Bleik montesorriskole

Og en stor takk til som bidro til
innsamling av normeringsdata:

 • Veronika Pedersen og alle
  involverte lærere ved Tromsdalen skole
 • Silje Johnsen
 • Janne Randen
 • Nina Østvik Ingram
 • Mari Sommer Hoel
 • Aleksander Klokseth
 • Judith Eileraas
 • Trine Kvalvaag Halvorsen
 • Hilde Kristiansen
 • Anita Simonsen
 • Kristin Hofsøy
 • Tuva Nergård Nilssen
 • Erika Nergård Nilssen
 • Tore Teigen
 • Guro Kleven Rauø

Fortsettelse av de som bidro til
innsamling av normeringsdata:

 • Synnøve Wilhelmsen
 • Tanja Sæbø
 • Ann Helen Aabogen Haugaard
 • Trude Botn
 • Turid Alise Lindset
 • Tonje Anett Bergtun
 • Ingrid Aas
 • Trine Aakermann
 • Inger-Kathrine Brønstad
 • Anne Birthe Bjorøy
 • Heidi Haugsand Storsve
 • Toril Kvalheim
 • Kaia Halland
 • Liss Guddingsmo
 • Ulf Nystuen
 • Judith Eileraas
 • Trine Kvalvaag Halvorsen
 • Sølvi Grønning Riise
 • Hanne Skjølsvold
 • Siw Jacobsen
 • Anne-Lise Engvik
 • Signy Thorsvoll
 • Trine Kjosnes
 • Martin Sørensen
 • Mariann Sørholt Janssen
 • Anlaug Skogen Sulutvedt
 • Gro Kristiansen
 • Lisbeth Sørå
 • Marit Sollien Høgberg
 • Gunn Toril Granmo
 • Hege Haugan
 • Barabara Ryl-Kozlowska
 • Lisa Nordseth
 • Karianne H. Skårdal
 • Thea Staal Larsen
 • Marte Rye Holmboe
 • Silje Rasmussen Nyborg
 • Julie Sletten Johannessen
 • Helle Resell Grimelid 
 • Stine Englund
 • Andreas Hauge Larsen
 • Silje Furre
 • Monica Hildrum
 • Arne Julius Berdal 
 • Siri De La Cruz
 • Heidi Sørvåg Foss
 • Ørjan Stokland
 • Anita Ildstad Rørtveit
 • Jeanette Skjelstad Heldal
 • Marit Hagen Olsen 
 • Veronika Valøy 
 • Helén Thorkildsen Næss
 • Marit M Didriksen
 • Therese Guster Engenes
 • Hege Brokke Flatebø
 • Gunn Smedsrud
 • Isabell Paulsen
 • Christine Reilstad
 • Grete Øvrebø
 • Asjen Mensink
 • Bjørg Wiig Nærland
 • Solfrid Sevheim Haga
 • Hanne Konningrud
 • Hege Kristin Nilsen
 • Bente Berge Kristiansen
 • Johanne Berg

Videre vil vi takke for støtte fra Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Lenvik (nå Senja) kommune og Tromsø Kommune.  

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no