Kundehistorie – PP-tjenesten i Valdres

Når skolene involveres tettere i kartleggingsprosessen opplever vi at lærerne får en større forståelse av elevenes vansker og hvordan det kan tilrettelegges i klasserommet. Vi har så langt gode erfaringer med å kombinere Dysmate med andre kartlegginger. Ved å gjøre det på den måten får vi et bredere bilde av elevens lese- og skriveutvikling.

Intervju med Ingrid Overholt og Karianne Loberg, Spesialrådgivere PP-tjenesten i Valdres

Vi i PP-tjenesten for Valdres har jobbet mye med hvordan vi skal utrede for lese- og skrivevansker.  Vi fikk veiledning fra Statped i denne prosessen.  Nå anbefaler vi skolene å ta ordkjedetest, setningsleseprøven høst og vår for alle elever fra 3.-10. klasse. I overgangen til ungdomsskolen anbefaler vi at alle tar Dysmate Screeningtest ungdom, og når Dysmate Screeningtest barn er klar vil vi også anbefale denne for utvalgte trinn. Vi anbefaler de ulike kartleggingene som en del av skolens kartleggingshjul. Dette for at lærerne lettere skal kunne holde oversikt over elevenes leseutvikling over tid, og kunne identifisere vansker/avsporinger og sette inn tiltak tidlig. PPTs kontaktperson på skolen er tilgjengelig for å drøfte de anonymiserte resultatene på klassenivå og vurderer behov for videre oppfølging på individ- eller systemnivå.

Der elever skårer i bekymringsområdet på en eller flere av kartleggingene, følger skolen opp ved å ta Språk 6-16 og 20 spørsmål om språkferdigheter. PPT for Valdres kartlegger med Dysmate Oppfølgingstest og en leseobservasjon. PPT vurderer behovet for videre kartlegging ved mistanke om språkvansker eller mer generelle vansker med læring.

Dersom det avdekkes klasser der mange elever skårer i bekymringsområdet vil PPT anbefale tiltak på systemnivå før vi går videre med kartlegging på individnivå. Tiltak på systemnivå kan være lesekurs med fokus på aktuelle avsporinger (Helhetslesingsmetoden, Statped). Det kan også være nyttig å se på om det er andre faktorer som kan påvirke læring, som for eksempel klassemiljø, om det har vært hyppig bytte av lærere og/eller metoder. 

Ved å bruke kartlegginger både PC og på papir, fordelt over flere dager, tar man hensyn til variabler som elevens dagsform, finmotorikk, konsentrasjon og ferdigheter på PC.

Når skolene involveres tettere i kartleggingsprosessen opplever vi at lærerne får en større forståelse av elevenes vansker og hvordan det kan tilrettelegges i klasserommet. Vi har så langt gode erfaringer med å kombinere Dysmate med andre kartlegginger. Ved å gjøre det på den måten får vi et bredere bilde av elevens lese- og skriveutvikling.

Ingrid Overholt og Karianne Loberg

Del på e-post
Del på Twitter
Del på Facebook

Dysmate Dysleksitest er utviklet for å avdekke lese-og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dyslekstitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester.

Som en del vårt mål å styrke allmennkunnskapen om dysleksi og lese- og skrivevansker, skriver vi artikler som vi legger ut jevnlig.

Vil du få beskjed når vi publiserer nye artikler?

Anbefalte artikler

Vi har redusert prisene

Screening i stor skala blir enda mer tilgjengelig fra høsten 2023. Prisen per screeningtest er redusert fra 50 kr til 10 kr, og skoler kan oppgradere abonnement til å inkludere ubegrenset antall tester.
Testledere som allerede har abonnement får automatisk redusert pris per test fom august 2023.

LES MER
Bilde

Pedagogisk støtte

Høsten 2023 tilbyr Literate pedagogisk støtte til alle sertifiserte brukere av Dysmate. Spesialpedagog Hilde Nøstvik Larsen kommer til å svare på faglige spørsmål både på epost og under fagseminarer via Zoom. 

LES MER
Erna Solberg
Bilde

Intervju med Erna Solberg

Tidligere statsminister Erna Solberg, Høyres leder og parlamentarisk leder for Høyres stortingsgruppe, forteller om litt om hvordan det er å ha dysleksi og gir noen råd.

LES MER
Bilde

Dysmate dysleksitester oversettes til tysk, svensk og engelsk.

Professor Trude Nergård Nilssen ved UiT Norges Arktiske Universitet leder en gruppe forskere fra Umeå Universitetet, Linné universitetet, Potsdam Universitetet, det Europeiske universitetet i Flensburg og Oxford som er i gang med å oversette og tilpasse Dysmate dysleksitester til svensk, tysk og engelsk.

LES MER

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no