Kundehistorie – PP-tjenesten i Valdres

Når skolene involveres tettere i kartleggingsprosessen opplever vi at lærerne får en større forståelse av elevenes vansker og hvordan det kan tilrettelegges i klasserommet. Vi har så langt gode erfaringer med å kombinere Dysmate med andre kartlegginger. Ved å gjøre det på den måten får vi et bredere bilde av elevens lese- og skriveutvikling.

Intervju med Ingrid Overholt og Karianne Loberg, Spesialrådgivere PP-tjenesten i Valdres

Vi i PP-tjenesten for Valdres har jobbet mye med hvordan vi skal utrede for lese- og skrivevansker.  Vi fikk veiledning fra Statped i denne prosessen.  Nå anbefaler vi skolene å ta ordkjedetest, setningsleseprøven høst og vår for alle elever fra 3.-10. klasse. I overgangen til ungdomsskolen anbefaler vi at alle tar Dysmate Screeningtest ungdom, og når Dysmate Screeningtest barn er klar vil vi også anbefale denne for utvalgte trinn. Vi anbefaler de ulike kartleggingene som en del av skolens kartleggingshjul. Dette for at lærerne lettere skal kunne holde oversikt over elevenes leseutvikling over tid, og kunne identifisere vansker/avsporinger og sette inn tiltak tidlig. PPTs kontaktperson på skolen er tilgjengelig for å drøfte de anonymiserte resultatene på klassenivå og vurderer behov for videre oppfølging på individ- eller systemnivå.

Der elever skårer i bekymringsområdet på en eller flere av kartleggingene, følger skolen opp ved å ta Språk 6-16 og 20 spørsmål om språkferdigheter. PPT for Valdres kartlegger med Dysmate Oppfølgingstest og en leseobservasjon. PPT vurderer behovet for videre kartlegging ved mistanke om språkvansker eller mer generelle vansker med læring.

Dersom det avdekkes klasser der mange elever skårer i bekymringsområdet vil PPT anbefale tiltak på systemnivå før vi går videre med kartlegging på individnivå. Tiltak på systemnivå kan være lesekurs med fokus på aktuelle avsporinger (Helhetslesingsmetoden, Statped). Det kan også være nyttig å se på om det er andre faktorer som kan påvirke læring, som for eksempel klassemiljø, om det har vært hyppig bytte av lærere og/eller metoder. 

Ved å bruke kartlegginger både PC og på papir, fordelt over flere dager, tar man hensyn til variabler som elevens dagsform, finmotorikk, konsentrasjon og ferdigheter på PC.

Når skolene involveres tettere i kartleggingsprosessen opplever vi at lærerne får en større forståelse av elevenes vansker og hvordan det kan tilrettelegges i klasserommet. Vi har så langt gode erfaringer med å kombinere Dysmate med andre kartlegginger. Ved å gjøre det på den måten får vi et bredere bilde av elevens lese- og skriveutvikling.

Ingrid Overholt og Karianne Loberg

Del på e-post
Del på Twitter
Del på Facebook

Literate Dysleksitest er utviklet for å avdekke lese-og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dyslekstitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester.

Som en del vårt mål å styrke allmennkunnskapen om dysleksi og lese- og skrivevansker, skriver vi artikler som vi legger ut jevnlig.

Vil du få beskjed når vi publiserer nye artikler?

Anbefalte artikler
Bilde

Dysmate dysleksitester oversettes til tysk, svensk og engelsk.

Professor Trude Nergård Nilssen ved UiT Norges Arktiske Universitet leder en gruppe forskere fra Umeå Universitetet, Linné universitetet, Potsdam Universitetet, det Europeiske universitetet i Flensburg og Oxford som er i gang med å oversette og tilpasse Dysmate dysleksitester til svensk, tysk og engelsk.

LES MER
Bilde av barnetest
Bilde

Kundehistorie – Markaplassen skole

60 elever tar da testen parallelt i løpet av en dobbeltime. Vi har 6 klasser så det tar ca. en dag å screene et helt kull. Når elevene er ferdig går jeg igjennom alle 180 elevene og ser hvem som har anbefales videre utredning.

LES MER
Bilde av Torunn Dovlad, Tanja Sæbø og Alice Eikeland Undheim
Bilde

Kundehistorie – Ve Skole

Systematisk kartlegging på alle (screeningtest) er viktig for å oppdage de som ofte går under radaren og som er gode til å kompensere for vansken. Dette er noe alle elever på 2.trinn og 8.trinn gjennomfører, så elevene har et avslappet forhold til det. Mange på 8. er ofte nysgjerrig på hvordan det har gått og etterspør raskt resultater. Det føles for de fleste som “en lettelse” å få diagnose, en forklaring på utfordringene.

LES MER
Bilde av elever for Slåtthaug vgs
Bilde

Kundehistorie – Slåtthaug videregående

De første årene jeg screenet, kalte jeg inn alle elevene som slo ut inn til en Logos-test. Det var en vanvittig arbeidsmengde, men det viste seg å være så tett korrelasjon mellom screeningen og Logos. Her hos oss samarbeidet jeg nært med en PP-rådgiver da vi var på vei over fra Logos til Dysmate, og fikk hjelp til å vurdere hvilken informasjon vi måtte få med. Nå bruker de den Dysmaterapporten vi produserer.

LES MER

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no