Kundehistorie – PP-tjenesten i Valdres

Når skolene involveres tettere i kartleggingsprosessen opplever vi at lærerne får en større forståelse av elevenes vansker og hvordan det kan tilrettelegges i klasserommet. Vi har så langt gode erfaringer med å kombinere Dysmate med andre kartlegginger. Ved å gjøre det på den måten får vi et bredere bilde av elevens lese- og skriveutvikling.

Intervju med Ingrid Overholt og Karianne Loberg, Spesialrådgivere PP-tjenesten i Valdres

Vi i PP-tjenesten for Valdres har jobbet mye med hvordan vi skal utrede for lese- og skrivevansker.  Vi fikk veiledning fra Statped i denne prosessen.  Nå anbefaler vi skolene å ta ordkjedetest, setningsleseprøven høst og vår for alle elever fra 3.-10. klasse. I overgangen til ungdomsskolen anbefaler vi at alle tar Dysmate Screeningtest ungdom, og når Dysmate Screeningtest barn er klar vil vi også anbefale denne for utvalgte trinn. Vi anbefaler de ulike kartleggingene som en del av skolens kartleggingshjul. Dette for at lærerne lettere skal kunne holde oversikt over elevenes leseutvikling over tid, og kunne identifisere vansker/avsporinger og sette inn tiltak tidlig. PPTs kontaktperson på skolen er tilgjengelig for å drøfte de anonymiserte resultatene på klassenivå og vurderer behov for videre oppfølging på individ- eller systemnivå.

Der elever skårer i bekymringsområdet på en eller flere av kartleggingene, følger skolen opp ved å ta Språk 6-16 og 20 spørsmål om språkferdigheter. PPT for Valdres kartlegger med Dysmate Oppfølgingstest og en leseobservasjon. PPT vurderer behovet for videre kartlegging ved mistanke om språkvansker eller mer generelle vansker med læring.

Dersom det avdekkes klasser der mange elever skårer i bekymringsområdet vil PPT anbefale tiltak på systemnivå før vi går videre med kartlegging på individnivå. Tiltak på systemnivå kan være lesekurs med fokus på aktuelle avsporinger (Helhetslesingsmetoden, Statped). Det kan også være nyttig å se på om det er andre faktorer som kan påvirke læring, som for eksempel klassemiljø, om det har vært hyppig bytte av lærere og/eller metoder. 

Ved å bruke kartlegginger både PC og på papir, fordelt over flere dager, tar man hensyn til variabler som elevens dagsform, finmotorikk, konsentrasjon og ferdigheter på PC.

Når skolene involveres tettere i kartleggingsprosessen opplever vi at lærerne får en større forståelse av elevenes vansker og hvordan det kan tilrettelegges i klasserommet. Vi har så langt gode erfaringer med å kombinere Dysmate med andre kartlegginger. Ved å gjøre det på den måten får vi et bredere bilde av elevens lese- og skriveutvikling.

Ingrid Overholt og Karianne Loberg

Del på e-post
Del på Twitter
Del på Facebook

Literate Dysleksitest er utviklet for å avdekke lese-og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dyslekstitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester.

Som en del vårt mål å styrke allmennkunnskapen om dysleksi og lese- og skrivevansker, skriver vi artikler som vi legger ut jevnlig.

Vil du få beskjed når vi publiserer nye artikler?

Anbefalte artikler

Ny dysleksitest for barn

Vi kommer med ny versjon av dysleksitesten for barn 7.november. Denne kaller vi Dysmate-C, og er delt i en screeningtest og en oppfølgingstest. Deres tilbakemeldinger har vært viktige i utviklingen av den nye testen.  

LES MER
Bilde

Kundehistorie – PP-tjenesten i Valdres

Når skolene involveres tettere i kartleggingsprosessen opplever vi at lærerne får en større forståelse av elevenes vansker og hvordan det kan tilrettelegges i klasserommet. Vi har så langt gode erfaringer med å kombinere Dysmate med andre kartlegginger. Ved å gjøre det på den måten får vi et bredere bilde av elevens lese- og skriveutvikling.

LES MER
Lenke

Innslag dagsrevyen 28.sept

Over halvparten får dysleksidiagnose i ungdomsskolen eller senere i Norge. En av fem får ikke diagnosen før i videregående. Se innslag i dagsrevyen 28.sept 22

LES MER
Bilde

Kundehistorie – Flekkefjord videregående skole

Dysmate er valgt på bakgrunn av at den er digitalisert og enkel å administrere. Den har i tillegg høy reliabilitet, og validitet, og er anbefalt oss fra Dysleksi Norge, PPT i Agder og andre videregående skoler vi samarbeider med.

LES MER
Moten Hanssen ved Steinerskolen i Arendal
Bilde

Kundehistorie – Steinerskolen i Arendal

“Mer eller mindre vellykkede strategier gjør at noen elever etter hvert kan havne på feil utdanning og yrkesvalg, fordi de har mye større akademiske evner enn det som vises på karakterutskrift og vitnemål.”

LES MER

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no