Kundehistorie – PP-tjenesten i Valdres

Når skolene involveres tettere i kartleggingsprosessen opplever vi at lærerne får en større forståelse av elevenes vansker og hvordan det kan tilrettelegges i klasserommet. Vi har så langt gode erfaringer med å kombinere Dysmate med andre kartlegginger. Ved å gjøre det på den måten får vi et bredere bilde av elevens lese- og skriveutvikling.

Intervju med Ingrid Overholt og Karianne Loberg, Spesialrådgivere PP-tjenesten i Valdres

Vi i PP-tjenesten for Valdres har jobbet mye med hvordan vi skal utrede for lese- og skrivevansker.  Vi fikk veiledning fra Statped i denne prosessen.  Nå anbefaler vi skolene å ta ordkjedetest, setningsleseprøven høst og vår for alle elever fra 3.-10. klasse. I overgangen til ungdomsskolen anbefaler vi at alle tar Dysmate Screeningtest ungdom, og når Dysmate Screeningtest barn er klar vil vi også anbefale denne for utvalgte trinn. Vi anbefaler de ulike kartleggingene som en del av skolens kartleggingshjul. Dette for at lærerne lettere skal kunne holde oversikt over elevenes leseutvikling over tid, og kunne identifisere vansker/avsporinger og sette inn tiltak tidlig. PPTs kontaktperson på skolen er tilgjengelig for å drøfte de anonymiserte resultatene på klassenivå og vurderer behov for videre oppfølging på individ- eller systemnivå.

Der elever skårer i bekymringsområdet på en eller flere av kartleggingene, følger skolen opp ved å ta Språk 6-16 og 20 spørsmål om språkferdigheter. PPT for Valdres kartlegger med Dysmate Oppfølgingstest og en leseobservasjon. PPT vurderer behovet for videre kartlegging ved mistanke om språkvansker eller mer generelle vansker med læring.

Dersom det avdekkes klasser der mange elever skårer i bekymringsområdet vil PPT anbefale tiltak på systemnivå før vi går videre med kartlegging på individnivå. Tiltak på systemnivå kan være lesekurs med fokus på aktuelle avsporinger (Helhetslesingsmetoden, Statped). Det kan også være nyttig å se på om det er andre faktorer som kan påvirke læring, som for eksempel klassemiljø, om det har vært hyppig bytte av lærere og/eller metoder. 

Ved å bruke kartlegginger både PC og på papir, fordelt over flere dager, tar man hensyn til variabler som elevens dagsform, finmotorikk, konsentrasjon og ferdigheter på PC.

Når skolene involveres tettere i kartleggingsprosessen opplever vi at lærerne får en større forståelse av elevenes vansker og hvordan det kan tilrettelegges i klasserommet. Vi har så langt gode erfaringer med å kombinere Dysmate med andre kartlegginger. Ved å gjøre det på den måten får vi et bredere bilde av elevens lese- og skriveutvikling.

Ingrid Overholt og Karianne Loberg

Del på e-post
Del på Twitter
Del på Facebook

Dysmate Dysleksitest er utviklet for å avdekke lese-og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dyslekstitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester.

Som en del vårt mål å styrke allmennkunnskapen om dysleksi og lese- og skrivevansker, skriver vi artikler som vi legger ut jevnlig.

Vil du få beskjed når vi publiserer nye artikler?

Anbefalte artikler
Lindesnes tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tidligere har ikke skolene i kommunen hatt et verktøy de mener er godt nok til å fange opp elever med dysleksi. Med det nye verktøyet Dysmate skal alle elevene screenes før de starter på videregående.
– Det har vært mer tilfeldig og det var ikke et vanntett system. Det får du kanskje ikke uansett hvilket verktøy du bruker, men dette er noe nytt som har kommet og som vi hev oss over så fort vi hørte om det, sier Line Hansen Hjellup.

LES MER
Dysmate Ny Funksjonalitet

Fortsett en oppfølgingstest

Nå kan man fortsette en oppfølgingstest.
Fredag 23.februar så lanserer vi denne etterspurte funksjonaliteten. Det kommer også andre “usynlige” forbedringer som gjør testen mer robust for dårlig internettforbindelse.

LES MER
Bilde av hånboken

Nå lanserer vi Håndboka for sertifiserte brukere av Dysmate!

Dette er en manual som lenge har vært etterspurt og som det ligger mye arbeid bak. Håndboka blir tilgjengelig gratis for alle brukere som har abonnement. Håndboken er forfattet av professor Trude Nergård Nilssen og den ligger der du finner rapportene. Senere kommer vi også med et Tiltakshefte.

LES MER

Ny Databehandleravtale og Personvernserklæring

Ditt personvern er viktig for Literate AS. Vi er opptatt av å til enhver tid trygge dine personopplysninger så mye som mulig. I dette arbeidet så gjøres det årlig kvalitetskontroller og gjennomganger av sikkerheten knyttet til ditt personvern, hvor vi søker å forbedre oss . Etter årets gjennomgang ønsker vi at alle våre kunder skriver under en ny og oppdatert databehandleravtale. Vi har også kommet med en ny personvernserklæring.

LES MER

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no