Skoleklasse

Lindesnes kommune velger Dysmate for å oppnå en dysleksivennlig oppvekst.

Dysleksivennlig oppvekst er et samarbeid mellom grunnskolen i Lindesnes kommune og Mandal videregående skole. Mandal videregående skole er en dysleksivennlig skole og mottaker av omtrent 90 % av grunnskoleelevene fra Lindesnes kommune. Nå har Lindesnes kommune inngått en kommuneavtale på Dysmate.

Dysleksivennlig oppvekst er et samarbeid mellom grunnskolen i Lindesnes kommune og Mandal videregående skole. Mandal videregående skole er en dysleksivennlig skole og mottaker av omtrent 90 % av grunnskoleelevene fra Lindesnes kommune. Nå har Lindesnes kommune inngått en kommuneavtale på Dysmate.  


Intervju med Line Hansen Hjellup 

Rådgiver språk, lesing og skriving
Lindesnes kommune

🔹 Line, fortell litt om prosjektet Dysleksivennlig oppvekst. Hva er målet med prosjektet? 

Dysleksivennlig oppvekst er et samarbeid mellom grunnskolen i Lindesnes kommune og Mandal videregående skole. Mandal videregående skole er en dysleksivennlig skole og mottaker av omtrent 90 % av grunnskoleelevene fra Lindesnes kommune. I oppstarten av samarbeidet fikk vi støtte fra fylkeskommunale Dekomp-midler til et pilotprosjekt i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA). Målet med samarbeidet mellom grunnskolen og den videregående skolen er å se språk, lesing og skriving i sammenheng og i en helhet. Gjennom samarbeidet blir vi kjent med hva tidlig innsats betyr på alle nivå; i begynneropplæringen (småtrinn), mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående. Et slikt samarbeid er viktig for at vi skal forstå hverandre slik at vi kan støtte hverandre og utvikle oss videre i sammen.

🔹 Hvordan gjennomfører dere kartlegging i så stor skala? 

Hver skole har to sertifiserte lærere og en PP-tjener som møtes jevnlig i ei forebyggende lesegruppe. Lesegruppa gjennomgår kartlegging, vurderer videre tiltak og oppfølging. Det kartlegges mest på småtrinnet fordi tiltakene er mest effektive der. Ellers kartlegges det før hver overgang slik at man fanger opp de elevene som må følges opp ekstra.

🔹 Hvorfor valgte dere Dysmate? 

Dysmate kan forsterke sammenhengen og helhetstanken vår fra 1.-13. skoleår. I tillegg vurdere vi å se på muligheten for å bruke Dysmate siste året i barnehagen.

Vi valgte Dysmate for å kvalitetssikre at vi fanger opp de elevene som trenger ekstra oppfølging i språk, lesing og skriving.

🔹 Hvilke erfaringer fra prosjektet kan være nyttige for andre? 

Et samarbeid om språk, lesing og skriving kan være nyttig for å skape sammenheng og helhet i elevenes opplæring. I tillegg er kunnskap og kjennskap til hverandre et godt grunnlag for videre samarbeid og utvikling.   


Spørsmål til Marianne Fjeldsgaard Schau og Geir Lauvdal
fra Mandal VGS

🔹 Marianne og Geir, hvorfor det er viktig for vgs-skoler å samarbeide med lokale grunnskoler når det kommer til lese- og skrivevansker?

Det at lese- og skrivevansker oppdages tidlig i grunnskolen gjør at elevene får en tidlig opplæring i bruk av hjelpemidler. Når de kommer til vgs kan de allerede dette, og vi kan legge til rette allerede ved skolestart.

🔹 Hvorfor Mandal VGS synes det er viktig å være i et slikt prosjekt?

Mandal vgs inviterte Lindesnes kommune til å bli med i prosjektet. Utgangspunktet var at få elever fra grunnskolen kom til oss på vgs med kjent dysleksi. Dette ønsket vi å finne ut mer om, sammen med Lindesnes kommune. 95% av våre elever på vgs kommer fra Lindesnes kommune.

🔹 Og om mulig, deres gode og dårlige erfaringer med lese- og skrivevansker på videregående?

For ansatte: Man får en felles forståelse, og mulighet for å lage en god, dysleksivennlig undervisningskultur.

Utfordringen er holde tematikken levende over tid.

For elever: De lykkes bedre når de bruker kompenserende hjelpemidler og når undervisningen tilrettelegges. Det som er bra for dyslektikere er bra for alle elevene.

Utfordringen er at det kan være vanskelig å få enkelte elever til å bruke kompenserende hjelpemidler

Del på e-post
Del på Twitter
Del på Facebook

Literate Dysleksitest er utviklet for å avdekke lese-og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dyslekstitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester.

Som en del vårt mål å styrke allmennkunnskapen om dysleksi og lese- og skrivevansker, skriver vi artikler som vi legger ut jevnlig.

Vil du få beskjed når vi publiserer nye artikler?

Anbefalte artikler
Bilde

Dysmate dysleksitester oversettes til tysk, svensk og engelsk.

Professor Trude Nergård Nilssen ved UiT Norges Arktiske Universitet leder en gruppe forskere fra Umeå Universitetet, Linné universitetet, Potsdam Universitetet, det Europeiske universitetet i Flensburg og Oxford som er i gang med å oversette og tilpasse Dysmate dysleksitester til svensk, tysk og engelsk.

LES MER
Bilde av barnetest
Bilde

Kundehistorie – Markaplassen skole

60 elever tar da testen parallelt i løpet av en dobbeltime. Vi har 6 klasser så det tar ca. en dag å screene et helt kull. Når elevene er ferdig går jeg igjennom alle 180 elevene og ser hvem som har anbefales videre utredning.

LES MER
Bilde av Torunn Dovlad, Tanja Sæbø og Alice Eikeland Undheim
Bilde

Kundehistorie – Ve Skole

Systematisk kartlegging på alle (screeningtest) er viktig for å oppdage de som ofte går under radaren og som er gode til å kompensere for vansken. Dette er noe alle elever på 2.trinn og 8.trinn gjennomfører, så elevene har et avslappet forhold til det. Mange på 8. er ofte nysgjerrig på hvordan det har gått og etterspør raskt resultater. Det føles for de fleste som “en lettelse” å få diagnose, en forklaring på utfordringene.

LES MER
Bilde av elever for Slåtthaug vgs
Bilde

Kundehistorie – Slåtthaug videregående

De første årene jeg screenet, kalte jeg inn alle elevene som slo ut inn til en Logos-test. Det var en vanvittig arbeidsmengde, men det viste seg å være så tett korrelasjon mellom screeningen og Logos. Her hos oss samarbeidet jeg nært med en PP-rådgiver da vi var på vei over fra Logos til Dysmate, og fikk hjelp til å vurdere hvilken informasjon vi måtte få med. Nå bruker de den Dysmaterapporten vi produserer.

LES MER

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no