Skoleklasse

Lindesnes kommune velger Dysmate for å oppnå en dysleksivennlig oppvekst.

Dysleksivennlig oppvekst er et samarbeid mellom grunnskolen i Lindesnes kommune og Mandal videregående skole. Mandal videregående skole er en dysleksivennlig skole og mottaker av omtrent 90 % av grunnskoleelevene fra Lindesnes kommune. Nå har Lindesnes kommune inngått en kommuneavtale på Dysmate.

Dysleksivennlig oppvekst er et samarbeid mellom grunnskolen i Lindesnes kommune og Mandal videregående skole. Mandal videregående skole er en dysleksivennlig skole og mottaker av omtrent 90 % av grunnskoleelevene fra Lindesnes kommune. Nå har Lindesnes kommune inngått en kommuneavtale på Dysmate.  

Lindesnes kommune velger Dysmate for å oppnå en dysleksivennlig oppvekst. 1

Intervju med Line Hansen Hjellup 

Rådgiver språk, lesing og skriving
Lindesnes kommune

🔹 Line, fortell litt om prosjektet Dysleksivennlig oppvekst. Hva er målet med prosjektet? 

Dysleksivennlig oppvekst er et samarbeid mellom grunnskolen i Lindesnes kommune og Mandal videregående skole. Mandal videregående skole er en dysleksivennlig skole og mottaker av omtrent 90 % av grunnskoleelevene fra Lindesnes kommune. I oppstarten av samarbeidet fikk vi støtte fra fylkeskommunale Dekomp-midler til et pilotprosjekt i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA). Målet med samarbeidet mellom grunnskolen og den videregående skolen er å se språk, lesing og skriving i sammenheng og i en helhet. Gjennom samarbeidet blir vi kjent med hva tidlig innsats betyr på alle nivå; i begynneropplæringen (småtrinn), mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående. Et slikt samarbeid er viktig for at vi skal forstå hverandre slik at vi kan støtte hverandre og utvikle oss videre i sammen.

🔹 Hvordan gjennomfører dere kartlegging i så stor skala? 

Hver skole har to sertifiserte lærere og en PP-tjener som møtes jevnlig i ei forebyggende lesegruppe. Lesegruppa gjennomgår kartlegging, vurderer videre tiltak og oppfølging. Det kartlegges mest på småtrinnet fordi tiltakene er mest effektive der. Ellers kartlegges det før hver overgang slik at man fanger opp de elevene som må følges opp ekstra.

🔹 Hvorfor valgte dere Dysmate? 

Dysmate kan forsterke sammenhengen og helhetstanken vår fra 1.-13. skoleår. I tillegg vurdere vi å se på muligheten for å bruke Dysmate siste året i barnehagen.

Vi valgte Dysmate for å kvalitetssikre at vi fanger opp de elevene som trenger ekstra oppfølging i språk, lesing og skriving.

🔹 Hvilke erfaringer fra prosjektet kan være nyttige for andre? 

Et samarbeid om språk, lesing og skriving kan være nyttig for å skape sammenheng og helhet i elevenes opplæring. I tillegg er kunnskap og kjennskap til hverandre et godt grunnlag for videre samarbeid og utvikling.   


Spørsmål til Marianne Fjeldsgaard Schau og Geir Lauvdal
fra Mandal VGS

🔹 Marianne og Geir, hvorfor det er viktig for vgs-skoler å samarbeide med lokale grunnskoler når det kommer til lese- og skrivevansker?

Det at lese- og skrivevansker oppdages tidlig i grunnskolen gjør at elevene får en tidlig opplæring i bruk av hjelpemidler. Når de kommer til vgs kan de allerede dette, og vi kan legge til rette allerede ved skolestart.

🔹 Hvorfor Mandal VGS synes det er viktig å være i et slikt prosjekt?

Mandal vgs inviterte Lindesnes kommune til å bli med i prosjektet. Utgangspunktet var at få elever fra grunnskolen kom til oss på vgs med kjent dysleksi. Dette ønsket vi å finne ut mer om, sammen med Lindesnes kommune. 95% av våre elever på vgs kommer fra Lindesnes kommune.

🔹 Og om mulig, deres gode og dårlige erfaringer med lese- og skrivevansker på videregående?

For ansatte: Man får en felles forståelse, og mulighet for å lage en god, dysleksivennlig undervisningskultur.

Utfordringen er holde tematikken levende over tid.

For elever: De lykkes bedre når de bruker kompenserende hjelpemidler og når undervisningen tilrettelegges. Det som er bra for dyslektikere er bra for alle elevene.

Utfordringen er at det kan være vanskelig å få enkelte elever til å bruke kompenserende hjelpemidler

Del på e-post
Del på Twitter
Del på Facebook

Dysmate Dysleksitest er utviklet for å avdekke lese-og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dyslekstitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester.

Som en del vårt mål å styrke allmennkunnskapen om dysleksi og lese- og skrivevansker, skriver vi artikler som vi legger ut jevnlig.

Vil du få beskjed når vi publiserer nye artikler?

Anbefalte artikler
Dysmate Ny Funksjonalitet

Nytt design

Dysmatetestene kommer nå med et nytt design. Oversikter og lister er fått et ryddigere oppsett slik at man raskere finner informasjon. Handlingsknapper har fått en mer synlig plassering og nye farger slik at løsningen blir enklere og mer intuitiv å bruke. Utseende på skjemaer og rapporter har også blitt forbedret.

LES MER
Nardo skole - screening for dysleksi med Dysmate

Nardo skole satser på dysleksivennlig undervisning

Mye av tilretteleggingen vi planlegger for elever med dysleksi, kommer alle elevene til gode; for eksempel fokus på språklig bevissthet, varierte arbeidsformer, utforsking av begreper og læringsstrategier, bruk av konkreter m.m. Derfor, i prosessen av å bli en dysleksivennlig skole, har vi begynt å fase ut arbeidet med individuelle mål- og tiltaksplaner for elever med dysleksi, og heller fokusere på hvordan undervisningen vår er lagt opp hver eneste dag. Målet er at undervisningen vår skal bli dysleksivennlig, slik at alle elever opplever et løft innenfor lesing og skriving, større grad av mestring, og mer varierte undervisningsformer.

LES MER
Lindesnes tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tidligere har ikke skolene i kommunen hatt et verktøy de mener er godt nok til å fange opp elever med dysleksi. Med det nye verktøyet Dysmate skal alle elevene screenes før de starter på videregående.
– Det har vært mer tilfeldig og det var ikke et vanntett system. Det får du kanskje ikke uansett hvilket verktøy du bruker, men dette er noe nytt som har kommet og som vi hev oss over så fort vi hørte om det, sier Line Hansen Hjellup.

LES MER
Dysmate Ny Funksjonalitet

Fortsett en oppfølgingstest

Nå kan man fortsette en oppfølgingstest.
Fredag 23.februar så lanserer vi denne etterspurte funksjonaliteten. Det kommer også andre “usynlige” forbedringer som gjør testen mer robust for dårlig internettforbindelse.

LES MER

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no