Lærerne har ikke nok kunnskap for å se etter tegn på dysleksi

Lærerne har ikke nok kunnskap for å se etter tegn på dysleksi, sier Utdaninngsforbundet. Tilbudet er for tilfeldig. Det spørs hvilken skole eleven går på.

Halvparten av dem som får påvist dysleksi, får det påvist først på ungdomsskolen. 1 av 5 på videregående skole, etter 10 års skole, viser tall fra Dysleksi Norge.

Lærerne har ikke nok kunnskap for å se etter tegn på dysleksi, sier Utdaninngsforbundet.
Tilbudet er for tilfeldig. Det spørs hvilken skole eleven går på.

Det finnes ingen lovkrav om å ha spesialkompetanse ansatt på skolene. Utdanningsforbundet opplever at kompetansen lærere har, er varierende. Og det er for tilfeldig hvilken kompetanse som er hos lærere og skoler.

Lærerne skal oppdage hva hver enkelt elev strever med, helst så tidlig som mulig. Det kan være utfordrende. For lærerne som skal fange opp om eleven har lese- og skrivevansker, er kunnskap viktig.

Asgjerd Halseth – Rektor, Furuseth Skole.

Kommunene har ansvaret for å ha de rette systemene på plass, sørge for at elevene blir fanget opp, i samarbeid med PP-tjenesten. Vi vet at det varierer hvilken kompetanse som er i kommunene.

Ta vårt gratiskurs om dysleksi her!

Dysmate Dysleksitest er utviklet for å avdekke lese-og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dyslekstitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester.

Som en del vårt mål å styrke allmennkunnskapen om dysleksi og lese- og skrivevansker, skriver vi artikler som vi legger ut jevnlig.

Vil du få beskjed når vi publiserer nye artikler?

Anbefalte artikler
Dysmate Ny Funksjonalitet

Nytt design

Dysmatetestene kommer nå med et nytt design. Oversikter og lister er fått et ryddigere oppsett slik at man raskere finner informasjon. Handlingsknapper har fått en mer synlig plassering og nye farger slik at løsningen blir enklere og mer intuitiv å bruke. Utseende på skjemaer og rapporter har også blitt forbedret.

LES MER
Nardo skole - screening for dysleksi med Dysmate

Nardo skole satser på dysleksivennlig undervisning

Mye av tilretteleggingen vi planlegger for elever med dysleksi, kommer alle elevene til gode; for eksempel fokus på språklig bevissthet, varierte arbeidsformer, utforsking av begreper og læringsstrategier, bruk av konkreter m.m. Derfor, i prosessen av å bli en dysleksivennlig skole, har vi begynt å fase ut arbeidet med individuelle mål- og tiltaksplaner for elever med dysleksi, og heller fokusere på hvordan undervisningen vår er lagt opp hver eneste dag. Målet er at undervisningen vår skal bli dysleksivennlig, slik at alle elever opplever et løft innenfor lesing og skriving, større grad av mestring, og mer varierte undervisningsformer.

LES MER
Lindesnes tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tidligere har ikke skolene i kommunen hatt et verktøy de mener er godt nok til å fange opp elever med dysleksi. Med det nye verktøyet Dysmate skal alle elevene screenes før de starter på videregående.
– Det har vært mer tilfeldig og det var ikke et vanntett system. Det får du kanskje ikke uansett hvilket verktøy du bruker, men dette er noe nytt som har kommet og som vi hev oss over så fort vi hørte om det, sier Line Hansen Hjellup.

LES MER

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no