Bilde av Torunn Dovlad, Tanja Sæbø og Alice Eikeland Undheim

Kundehistorie – Ve Skole

Systematisk kartlegging på alle (screeningtest) er viktig for å oppdage de som ofte går under radaren og som er gode til å kompensere for vansken. Dette er noe alle elever på 2.trinn og 8.trinn gjennomfører, så elevene har et avslappet forhold til det. Mange på 8. er ofte nysgjerrig på hvordan det har gått og etterspør raskt resultater. Det føles for de fleste som “en lettelse” å få diagnose, en forklaring på utfordringene.

Intervju med Tanja Sæbø, faglærer TPO ungdomstrinnet
På Bilde: Torunn Dovlad, Tanja Sæbø og Alice Eikeland Undheim – TPO team Ve skole
Ve skole

Som 1.-10.skole, hvilke rutiner har dere for å kartlegge lese- og skrivevansker?

Fra kartleggingsplanen til Ve skole: Lesevansker og DLD: Skolen følger Udirs kartleggingsprøver i lesing. I tillegg gjennomføres Literate screeningtest på 2. og 8.trinn, samt på nye elever. I en overgangsfase, gjennomføres dysmate på 4. og 2.trinn (slik at vi får kartlagt alle etter vi startet opp med dysmate), men på sikt planlegger vi å gjennomføre screeningtest på 2., 5. og 8.trinn.  Det gjennomføres oppfølgingstest på elever som har utslag på screeningtesten, og ut i fra resultatet der tas det Logostest. Dette er i hovedsak for å avdekke dysleksi, men kan også være en indikator på andre vansker, f.eks. språkvansker. Det gjennomføres lesetest Høst, Vinter og Vår på 3. – 7. trinn (5.trinn kun Vinter og Vår pga. nasjonale prøver), i tillegg til bokstavtest på 1.trinn. Elever vi ser/mistenker har utfordringer med begreper og språkforståelse, testes med Språk 6-16 og BPVS, eventuelt også Våle-testen (hukommelse). Resultater blir drøftet i TPO-teamet og med PPT etter samtykke fra foresatte. Elever vi mistenker har språkvansker blir deretter henvist til PPT og/eller anbefalt å sende henvisning til HABU via fastlege. Når det gjelder tilrettelegging, er mye av tilretteleggingen for elever med disse vanskene tilrettelegging som kommer mange elever til gode: Fokus på forklaring/erfaring med begreper (ulike læringsstrategier), varierte arbeidsmetoder, system og struktur i undervisningen, forutsigbar undervisning (lærer forteller hva timen skal inneholde) og mye bruk av konkreter (matematikk).

Har dere noen erfaringer dere kan dele med andre? 
Systematisk kartlegging på alle (screeningtest) er viktig for å oppdage de som ofte går under radaren og som er gode til å kompensere for vansken. Når vi screener alle, kan vi sette i gang systematisk trening i tillegg til å få stadfestet dysleksi. 

Hvordan var elevenes opplevelse av testene? 
Dette er noe alle elever på 2.trinn og 8.trinn gjennomfører, så elevene har et avslappet forhold til det. Mange på 8. er ofte nysgjerrig på hvordan det har gått og etterspør raskt resultater. Det føles for de fleste som “en lettelse” å få diagnose, en forklaring på utfordringene. 

Hvordan bruker du resultatene for at de riktige elvene skal få tiltak/diagnose? 
Vi tar, som sagt, både dysmate og logos. PPT i vår kommune kjenner ikke godt nok til dysmate, så det er foreløpig kun logos som kan sette diagnose. Vi i TPO-teamet på skolen er sertifiserte og tar alle testene på skolen. Fordelen med dysmate er at vi kan screene alle. Det gir en unik kompetanse for hvem vi bør undersøke nærmere, både med tanke på dysleksi, men også andre vansker, som f.eks. DLD. 

Når det er sagt, er Ve skole “kjent” for å ha et godt kartleggingsprogram hos PPT, og vi har akkurat blitt godkjent som dysleksivennlig skole av Dysleksi Norge. 


Del på e-post
Del på Twitter
Del på Facebook

Dysmate Dysleksitest er utviklet for å avdekke lese-og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dyslekstitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester.

Som en del vårt mål å styrke allmennkunnskapen om dysleksi og lese- og skrivevansker, skriver vi artikler som vi legger ut jevnlig.

Vil du få beskjed når vi publiserer nye artikler?

Anbefalte artikler
Dysmate Ny Funksjonalitet

Nytt design

Dysmatetestene kommer nå med et nytt design. Oversikter og lister er fått et ryddigere oppsett slik at man raskere finner informasjon. Handlingsknapper har fått en mer synlig plassering og nye farger slik at løsningen blir enklere og mer intuitiv å bruke. Utseende på skjemaer og rapporter har også blitt forbedret.

LES MER
Nardo skole - screening for dysleksi med Dysmate

Nardo skole satser på dysleksivennlig undervisning

Mye av tilretteleggingen vi planlegger for elever med dysleksi, kommer alle elevene til gode; for eksempel fokus på språklig bevissthet, varierte arbeidsformer, utforsking av begreper og læringsstrategier, bruk av konkreter m.m. Derfor, i prosessen av å bli en dysleksivennlig skole, har vi begynt å fase ut arbeidet med individuelle mål- og tiltaksplaner for elever med dysleksi, og heller fokusere på hvordan undervisningen vår er lagt opp hver eneste dag. Målet er at undervisningen vår skal bli dysleksivennlig, slik at alle elever opplever et løft innenfor lesing og skriving, større grad av mestring, og mer varierte undervisningsformer.

LES MER
Lindesnes tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tidligere har ikke skolene i kommunen hatt et verktøy de mener er godt nok til å fange opp elever med dysleksi. Med det nye verktøyet Dysmate skal alle elevene screenes før de starter på videregående.
– Det har vært mer tilfeldig og det var ikke et vanntett system. Det får du kanskje ikke uansett hvilket verktøy du bruker, men dette er noe nytt som har kommet og som vi hev oss over så fort vi hørte om det, sier Line Hansen Hjellup.

LES MER

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no