Moten Hanssen ved Steinerskolen i Arendal

Kundehistorie – Steinerskolen i Arendal

"Mer eller mindre vellykkede strategier gjør at noen elever etter hvert kan havne på feil utdanning og yrkesvalg, fordi de har mye større akademiske evner enn det som vises på karakterutskrift og vitnemål."

Intervju med Morten Hanssen, Lærer og ressursperson Lingdys på Steinerskolen i Arendal


Hvorfor dere velger å screene elevene på ungdomsskolen?
Det er vanskelig å fange opp lese- og skrivevansker. Tidlig utredning er veldig viktig. Når elevene blir eldre, inn i ungdomsskolen, kan det oppleves som flaut å bruke digitale hjelpemidler.

Man må jobbe metodisk og vite hva man ser etter. Ungdommer lager ofte strategier for å skjule sine vansker. Pliktoppfyllende elever kompenserer med å lære seg ting utenat, eller bruke masse ekstra tid hjemme for å være klar til neste skoledag. Mer eller mindre vellykkede strategier gjør at noen elever etter hvert kan havne på feil utdanning og yrkesvalg, fordi de har mye større akademiske evner enn det som vises på karakterutskrift og vitnemål. Her går Norge glipp av mange talenter!

Det er trolig en sammenheng mellom skolemiljø, mobbing, trivsel og lese/skrivevansker.
Avklarte lese- og skriveferdigheter og praktiske tiltak betyr mye for den enkelte, for skolemiljøet og for lærernes arbeidsmiljø.

Hvordan resultatene brukes opp mot PPT?
Vi har begynt dialogen med lokal ppt, men det er ikke enkelt å få gjennomslag for at Literate/ Dysmate- testene i seg selv har diagnostisk utsagns-kraft. I første omgang er det veldig bra å få avklart at det foreligger dysleksi, som utløser rettigheter til hjelpemidler og lengre tid på prøver, blant annet.

Vi fortsetter dialogen med lokal ppt, der målet er å få en økt felles forståelse av at rask avklaring sparer mange ressurser i hjelpeapparatet og sparer mange frustrasjoner hos eleven.

Hvordan testene fungerer i praksis?  
Mange elever i barnetrinnet synes at testene er rare og morsomme. Det er som oftest veldig god tone mellom elevene og testleder. Elevene må føle seg trygge slik at de får prestert best mulig i testsituasjonene. Testrapportene fungerer godt for faglige samtaler med klasselærere, uavhengig av dysleksi-diagnostisering.

Dersom noen elever er i grenseland, men innenfor, går det an å teste igjen neste semester/skoleår, for å se om eleven ligger nærmere norm eller har falt av. Deretter går man eventuelt videre til at ppt fastsetter en dysleksi-diagnose.

Jeg er glad for at man nå kan gjøre screening i ungdomsskolen ved hjelp av e-post login og en pin-kode.

Vi som skole føler en trygghet i at vi rekker over alle elevene våre, ikke bare de som noen har uttrykt bekymring for.

Morten Hanssen
Lærer og ressursperson Lingdys
Steinerskolen i Arendal

Del på e-post
Del på Twitter
Del på Facebook

Literate Dysleksitest er utviklet for å avdekke lese-og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dyslekstitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester.

Som en del vårt mål å styrke allmennkunnskapen om dysleksi og lese- og skrivevansker, skriver vi artikler som vi legger ut jevnlig.

Vil du få beskjed når vi publiserer nye artikler?

Anbefalte artikler
Bilde

Dysmate dysleksitester oversettes til tysk, svensk og engelsk.

Professor Trude Nergård Nilssen ved UiT Norges Arktiske Universitet leder en gruppe forskere fra Umeå Universitetet, Linné universitetet, Potsdam Universitetet, det Europeiske universitetet i Flensburg og Oxford som er i gang med å oversette og tilpasse Dysmate dysleksitester til svensk, tysk og engelsk.

LES MER
Bilde av barnetest
Bilde

Kundehistorie – Markaplassen skole

60 elever tar da testen parallelt i løpet av en dobbeltime. Vi har 6 klasser så det tar ca. en dag å screene et helt kull. Når elevene er ferdig går jeg igjennom alle 180 elevene og ser hvem som har anbefales videre utredning.

LES MER
Bilde av Torunn Dovlad, Tanja Sæbø og Alice Eikeland Undheim
Bilde

Kundehistorie – Ve Skole

Systematisk kartlegging på alle (screeningtest) er viktig for å oppdage de som ofte går under radaren og som er gode til å kompensere for vansken. Dette er noe alle elever på 2.trinn og 8.trinn gjennomfører, så elevene har et avslappet forhold til det. Mange på 8. er ofte nysgjerrig på hvordan det har gått og etterspør raskt resultater. Det føles for de fleste som “en lettelse” å få diagnose, en forklaring på utfordringene.

LES MER
Bilde av elever for Slåtthaug vgs
Bilde

Kundehistorie – Slåtthaug videregående

De første årene jeg screenet, kalte jeg inn alle elevene som slo ut inn til en Logos-test. Det var en vanvittig arbeidsmengde, men det viste seg å være så tett korrelasjon mellom screeningen og Logos. Her hos oss samarbeidet jeg nært med en PP-rådgiver da vi var på vei over fra Logos til Dysmate, og fikk hjelp til å vurdere hvilken informasjon vi måtte få med. Nå bruker de den Dysmaterapporten vi produserer.

LES MER

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no