Moten Hanssen ved Steinerskolen i Arendal

Kundehistorie – Steinerskolen i Arendal

"Mer eller mindre vellykkede strategier gjør at noen elever etter hvert kan havne på feil utdanning og yrkesvalg, fordi de har mye større akademiske evner enn det som vises på karakterutskrift og vitnemål."

Intervju med Morten Hanssen, Lærer og ressursperson Lingdys på Steinerskolen i Arendal


Hvorfor dere velger å screene elevene på ungdomsskolen?
Det er vanskelig å fange opp lese- og skrivevansker. Tidlig utredning er veldig viktig. Når elevene blir eldre, inn i ungdomsskolen, kan det oppleves som flaut å bruke digitale hjelpemidler.

Man må jobbe metodisk og vite hva man ser etter. Ungdommer lager ofte strategier for å skjule sine vansker. Pliktoppfyllende elever kompenserer med å lære seg ting utenat, eller bruke masse ekstra tid hjemme for å være klar til neste skoledag. Mer eller mindre vellykkede strategier gjør at noen elever etter hvert kan havne på feil utdanning og yrkesvalg, fordi de har mye større akademiske evner enn det som vises på karakterutskrift og vitnemål. Her går Norge glipp av mange talenter!

Det er trolig en sammenheng mellom skolemiljø, mobbing, trivsel og lese/skrivevansker.
Avklarte lese- og skriveferdigheter og praktiske tiltak betyr mye for den enkelte, for skolemiljøet og for lærernes arbeidsmiljø.

Hvordan resultatene brukes opp mot PPT?
Vi har begynt dialogen med lokal ppt, men det er ikke enkelt å få gjennomslag for at Literate/ Dysmate- testene i seg selv har diagnostisk utsagns-kraft. I første omgang er det veldig bra å få avklart at det foreligger dysleksi, som utløser rettigheter til hjelpemidler og lengre tid på prøver, blant annet.

Vi fortsetter dialogen med lokal ppt, der målet er å få en økt felles forståelse av at rask avklaring sparer mange ressurser i hjelpeapparatet og sparer mange frustrasjoner hos eleven.

Hvordan testene fungerer i praksis?  
Mange elever i barnetrinnet synes at testene er rare og morsomme. Det er som oftest veldig god tone mellom elevene og testleder. Elevene må føle seg trygge slik at de får prestert best mulig i testsituasjonene. Testrapportene fungerer godt for faglige samtaler med klasselærere, uavhengig av dysleksi-diagnostisering.

Dersom noen elever er i grenseland, men innenfor, går det an å teste igjen neste semester/skoleår, for å se om eleven ligger nærmere norm eller har falt av. Deretter går man eventuelt videre til at ppt fastsetter en dysleksi-diagnose.

Jeg er glad for at man nå kan gjøre screening i ungdomsskolen ved hjelp av e-post login og en pin-kode.

Vi som skole føler en trygghet i at vi rekker over alle elevene våre, ikke bare de som noen har uttrykt bekymring for.

Morten Hanssen
Lærer og ressursperson Lingdys
Steinerskolen i Arendal

Del på e-post
Del på Twitter
Del på Facebook

Dysmate Dysleksitest er utviklet for å avdekke lese-og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dyslekstitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester.

Som en del vårt mål å styrke allmennkunnskapen om dysleksi og lese- og skrivevansker, skriver vi artikler som vi legger ut jevnlig.

Vil du få beskjed når vi publiserer nye artikler?

Anbefalte artikler
Dysmate Ny Funksjonalitet

Nytt design

Dysmatetestene kommer nå med et nytt design. Oversikter og lister er fått et ryddigere oppsett slik at man raskere finner informasjon. Handlingsknapper har fått en mer synlig plassering og nye farger slik at løsningen blir enklere og mer intuitiv å bruke. Utseende på skjemaer og rapporter har også blitt forbedret.

LES MER
Nardo skole - screening for dysleksi med Dysmate

Nardo skole satser på dysleksivennlig undervisning

Mye av tilretteleggingen vi planlegger for elever med dysleksi, kommer alle elevene til gode; for eksempel fokus på språklig bevissthet, varierte arbeidsformer, utforsking av begreper og læringsstrategier, bruk av konkreter m.m. Derfor, i prosessen av å bli en dysleksivennlig skole, har vi begynt å fase ut arbeidet med individuelle mål- og tiltaksplaner for elever med dysleksi, og heller fokusere på hvordan undervisningen vår er lagt opp hver eneste dag. Målet er at undervisningen vår skal bli dysleksivennlig, slik at alle elever opplever et løft innenfor lesing og skriving, større grad av mestring, og mer varierte undervisningsformer.

LES MER
Lindesnes tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tidligere har ikke skolene i kommunen hatt et verktøy de mener er godt nok til å fange opp elever med dysleksi. Med det nye verktøyet Dysmate skal alle elevene screenes før de starter på videregående.
– Det har vært mer tilfeldig og det var ikke et vanntett system. Det får du kanskje ikke uansett hvilket verktøy du bruker, men dette er noe nytt som har kommet og som vi hev oss over så fort vi hørte om det, sier Line Hansen Hjellup.

LES MER

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no