Bilde av barnetest

Kundehistorie – Markaplassen skole

60 elever tar da testen parallelt i løpet av en dobbeltime. Vi har 6 klasser så det tar ca. en dag å screene et helt kull. Når elevene er ferdig går jeg igjennom alle 180 elevene og ser hvem som har anbefales videre utredning.

Intervju med Astrid Kjelsnes, spes.ped rådgiver, Markaplassen skole

🔹Astrid, du har tatt over 500 tester alene. Hvordan har du fått det til? Har du noen erfaringer du kan dele med andre?

Vi har kjøpt inn to klassesett med hodetelefoner. Så oppretter jeg screeningtester til alle elever i to klasser, minus dem som har dysleksi diagnose fra barneskolen. Så åpner vi dørene mellom klasserommene. Vi bruker 45-75 minutter, vi setter altså av en dobbeltime. Jeg gir instrukser til alle elevene og har laget en presentasjon om hva de skal gjøre. Faglærer hjelper meg å dele ut koder. De elevene som har dysleksi kan jobbe med oppgaver/lekser. Etter hvert som elevene blir ferdig jobber de også med oppgaver/lekser. 60 elever tar da testen parallelt i løpet av en dobbeltime. Vi har 6 klasser så det tar ca en dag å screene et helt kull. Når elevene er ferdig går jeg igjennom alle 180 elevene og ser hvem som har anbefales videre utredning. Foresatte har fått informasjon om screening i forkant. Kontaktlærer tar kontakt med hjemme og spør om vi kan videre utrede de elevene som har fått utslag. Jeg tar da oppfølgingstest på disse elevene individuelt + en samtale.


🔹Hvordan var elevenes opplevelse av testene?
For de aller fleste går det fint. Noen ganger oppstår det små problemer, som at en test har hengt seg opp eller at elever er borte nå vi screener osv.

🔹Hvordan bruker du resultatene for at de riktige elvene skal få tiltak/diagnose?

Vi jobber systematisk i alle klasser med dysleksi. Elever som har fått diagnosen får tilbud om fritak i sidemål, muntlig vurdering i alle fag minus matte, norsk og engelsk der de også må ha skriftlig vurdering. Fokus på bruk av lyd/ opplesing. Vi har også lingdys skole til alle elever. Tidligere hadde vi et annet program. Det vil fremover bli søkt om lingdys + for de med dysleksi. Alle med dysleksi får tilbud om å bli meldt inn til statped for å få lydbøker.

🔹Hvordan blir resultatene fra Dysmate mottatt av PPT og/eller NAV?
I Trondheim kommune er det spes.ped rådgiver på den enkelte skole som setter dysleksi diagnose, så ppt blir bare involvert dersom elevene trenger spesialundervisning pga av sin dysleksi. De aller fleste av våre dyslektikere får tilpasset opplæring. PPt har vært både nysgjerrig og positiv. Før vi tok i bruk Literate/Dysmate var jeg i kontakt med NAV hjelpemiddelsentralen i Trøndelag – de aksepterer denne screeningen og oppfølgingstest dersom jeg skriver en rapport. Da pleier jeg å legge inn litt informasjon fra elev og foresatte og klippe inn rapporten fra Dysmate og avslutter med at konklusjonen er at eleven har dysleksi, dersom det er det vi har sett ut fra testing.
Det er ikke alle som får utslag etter screening der vi ender opp med en dysleksidiagnose av ulike grunner, men da vil dette være en nyttig kartlegging dersom det skulle vise seg å være andre vansker. Det er også spesielt gøy at man kan oppdage elever med språk talent også. Flere av de elevene som ligger en til to standardavvik over normalen viser seg ofte å være svært flinke i språkfagene.

Del på e-post
Del på Twitter
Del på Facebook

Dysmate Dysleksitest er utviklet for å avdekke lese-og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dyslekstitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester.

Som en del vårt mål å styrke allmennkunnskapen om dysleksi og lese- og skrivevansker, skriver vi artikler som vi legger ut jevnlig.

Vil du få beskjed når vi publiserer nye artikler?

Anbefalte artikler
Dysmate Ny Funksjonalitet

Nytt design

Dysmatetestene kommer nå med et nytt design. Oversikter og lister er fått et ryddigere oppsett slik at man raskere finner informasjon. Handlingsknapper har fått en mer synlig plassering og nye farger slik at løsningen blir enklere og mer intuitiv å bruke. Utseende på skjemaer og rapporter har også blitt forbedret.

LES MER
Nardo skole - screening for dysleksi med Dysmate

Nardo skole satser på dysleksivennlig undervisning

Mye av tilretteleggingen vi planlegger for elever med dysleksi, kommer alle elevene til gode; for eksempel fokus på språklig bevissthet, varierte arbeidsformer, utforsking av begreper og læringsstrategier, bruk av konkreter m.m. Derfor, i prosessen av å bli en dysleksivennlig skole, har vi begynt å fase ut arbeidet med individuelle mål- og tiltaksplaner for elever med dysleksi, og heller fokusere på hvordan undervisningen vår er lagt opp hver eneste dag. Målet er at undervisningen vår skal bli dysleksivennlig, slik at alle elever opplever et løft innenfor lesing og skriving, større grad av mestring, og mer varierte undervisningsformer.

LES MER
Lindesnes tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tidligere har ikke skolene i kommunen hatt et verktøy de mener er godt nok til å fange opp elever med dysleksi. Med det nye verktøyet Dysmate skal alle elevene screenes før de starter på videregående.
– Det har vært mer tilfeldig og det var ikke et vanntett system. Det får du kanskje ikke uansett hvilket verktøy du bruker, men dette er noe nytt som har kommet og som vi hev oss over så fort vi hørte om det, sier Line Hansen Hjellup.

LES MER

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no