Medlemskapsnivå

Nivå Pris  

Gratiskurs

Gratis. (eks. mva.) Velg

Nettkurs

NOK 1 950,00 nå. (eks. mva.) Velg

Screeningtest barn (årlig abonnement)

Årsabonnement screeningtest for barn er for spesialpedagoger, lærere, logopeder og andre sertifiserte brukere som jobber på barneskole og barnehage. Abonnementet inkluderer 25 gjennomførte tester pr. år.

NOK 4 000,00 nå. (eks. mva.) Velg

Screeningtest voksne (årlig abonnement)

Årsabonnement screeningtest for voksne er for pedagoger, spesialpedagoger, elevtjenesten og oppfølgingstjenesten i videregående skole, høgskoler, universitet, voksenopplæring, NAV og IA-bedrifter. Abonnementet inkluderer 25 gjennomførte tester pr. år.

NOK 4 000,00 nå. (eks. mva.) Velg

Fullt abonnement (årlig abonnement)

Fullt abonnement er for PP-tjenesten, logopeder, BUP og psykologer. Abonnementet gir tilgang til både screeningtester og oppfølgingstester.

NOK 4 000,00 nå. (eks. mva.) Velg

Screeningtest ungdom (årlig abonnement)

Årsabonnement screeningtest for ungdom er for spesialpedagoger, lærere, logopeder og andre sertifiserte brukere som jobber på ungdomsskole. Abonnementet inkluderer 25 gjennomførte tester pr. år.

NOK 4 000,00 nå. (eks. mva.) Velg