Takk for 2023

Det er nå blitt over 1800 sertifiserte testledere for Dysmate i Norge. Dere har gjennomført over 15 000 tester i år og oppdaget dysleksi hos mange som ellers kunne ha gått under radaren. Takk for deres innsats i 2023 med å avdekke dysleksi hos barn, ungdom og voksne! Dere gjør en forskjell 🙌 Hvis dere ønsker at enda flere i din kommune tar i bruk Dysmate og flere får hjelp så tidlig som mulig kan du laste ned en én sides brosjyre om Dysmate her.

Det er nå blitt over 1800 sertifiserte testledere for Dysmate i Norge. Dere har gjennomført over 15 000 tester i år og oppdaget dysleksi hos mange som ellers kunne ha gått under radaren. 

Takk for deres innsats i 2023 med å avdekke dysleksi hos barn, ungdom og voksne! Dere gjør en forskjell 🙌

Hvis dere ønsker at enda flere i din kommune tar i bruk Dysmate og flere får hjelp så tidlig som mulig kan du laste ned en én sides brosjyre om Dysmate her.

Ikke minst, takk for deres tilbakemeldinger og hjelp med å gjøre Dysmate enda bedre! Vi gleder oss til å fortsette å støtte dere, slik at personer med dysleksi blir oppdaget og får den hjelpen de trenger, så tidlig som mulig.

Takk for 2023 1

Det er i dag bred forskningsmessig enighet om at en kan se risikomarkører for dysleksi allerede i barnehage og 1.klasse. Vi vet også at effekten av intensive tiltak reduseres med inntil 50% innen barnet når 3.klasse. Likevel råder det mange steder fortsatt en holdning om å vente- og se.
Stadig flere skoler og kommuner tar i bruk Dysmate som et ledd i sitt arbeid med å sikre at elever med dysleksi fanges opp på et tidlig stadium og slik komme raskt i gang med god og effektiv hjelp.

Dysmate er utviklet ved Universitetet i Tromsø av professor Trude Nergård Nilssen. Testene består av 2 deler; en screeningtest som måler elevens lese- og skriveferdigheter og en oppfølgingstest som måler de språklig-kognitive markørene for dysleksi.
Testene er tidseffektive. Screeningen tar 35-40 min og kan tas i gruppe eller hel klasse. Oppfølgingen tar 15-20 min og gjennomføres 1:1. Resultatene foreligger med det samme gjennomføringen er avsluttet.

Det finnes 3 ulike Dysmate tester
A (adult): Gjelder for elever i videregående skole og voksne
Y (youth): Gjelder for elever på ungdomstrinnet
C (child): Gjelder for elever i siste år i barnehage + 1 trinn, og for elever på 2.-7.trinn.
Testene er standardiserte og normerte og har meget gode måleegenskaper. De er nøyaktige, pålitelige og valide. Testenes måleegneskaper er fagfellevurdert og publisert i internasjonalt ledende vitenskapelige tidsskrift.

Stadig flere implementerer Dysmate som en del av kommunens ordinære kartleggingsplan, og slik legger til rette for at elever med risiko for dysleksi fanges opp tidligere.
Normerte tester øker kvaliteten på kartleggingsarbeidet og hjelper oss til å sikre god hjelp til riktig tid.

Del på e-post
Del på Twitter
Del på Facebook

Dysmate Dysleksitest er utviklet for å avdekke lese-og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dyslekstitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester.

Som en del vårt mål å styrke allmennkunnskapen om dysleksi og lese- og skrivevansker, skriver vi artikler som vi legger ut jevnlig.

Vil du få beskjed når vi publiserer nye artikler?

Anbefalte artikler
Dysmate Ny Funksjonalitet

Nytt design

Dysmatetestene kommer nå med et nytt design. Oversikter og lister er fått et ryddigere oppsett slik at man raskere finner informasjon. Handlingsknapper har fått en mer synlig plassering og nye farger slik at løsningen blir enklere og mer intuitiv å bruke. Utseende på skjemaer og rapporter har også blitt forbedret.

LES MER
Nardo skole - screening for dysleksi med Dysmate

Nardo skole satser på dysleksivennlig undervisning

Mye av tilretteleggingen vi planlegger for elever med dysleksi, kommer alle elevene til gode; for eksempel fokus på språklig bevissthet, varierte arbeidsformer, utforsking av begreper og læringsstrategier, bruk av konkreter m.m. Derfor, i prosessen av å bli en dysleksivennlig skole, har vi begynt å fase ut arbeidet med individuelle mål- og tiltaksplaner for elever med dysleksi, og heller fokusere på hvordan undervisningen vår er lagt opp hver eneste dag. Målet er at undervisningen vår skal bli dysleksivennlig, slik at alle elever opplever et løft innenfor lesing og skriving, større grad av mestring, og mer varierte undervisningsformer.

LES MER
Lindesnes tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tidligere har ikke skolene i kommunen hatt et verktøy de mener er godt nok til å fange opp elever med dysleksi. Med det nye verktøyet Dysmate skal alle elevene screenes før de starter på videregående.
– Det har vært mer tilfeldig og det var ikke et vanntett system. Det får du kanskje ikke uansett hvilket verktøy du bruker, men dette er noe nytt som har kommet og som vi hev oss over så fort vi hørte om det, sier Line Hansen Hjellup.

LES MER

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no