Ny dysleksitest for barn

Vi kommer med ny versjon av dysleksitesten for barn 7.november. Denne kaller vi Dysmate-C, og er delt i en screeningtest og en oppfølgingstest. Deres tilbakemeldinger har vært viktige i utviklingen av den nye testen.  

Vi kommer med ny versjon av dysleksitesten for barn 7.november. Denne kaller vi Dysmate-C, og er delt i en screeningtest og en oppfølgingstest. Deres tilbakemeldinger har vært viktige i utviklingen av den nye testen.

  • Barnetesten deles nå inn i en screeningtest og oppfølgingstest
  • Screeningtest er ny, og kan tas i grupper.
  • Screeningtesten vil flagge elever som trenger videre kartlegging med Dysmate oppfølgingstest
  • Dysmate screeningtest kan brukes både for å avdekke risiko, og for å diagnostisere. Elever som blir «flagget» av screeningtesten bør også gjennomføre Dysmate oppfølgingstest.
  • Nivåtilpasset for alle trinn.
  • Rapporter som kan brukes i sakkyndig vurdering.
  • Forskningsbasert, normert og validert med elever fra hele landet.
  • Oppleste instruksjoner og oppgaver både på bokmål og nynorsk.
  • I nettleseren uten installering av programvare

Dysmate-C er delt i en screeningtest og en oppfølgingstest. Det er utviklet fem nye deltester og gjort flere andre forbedringer.

Screeningtesten består av deltestene Leseprøve, Bytt lyd og lag nytt ord, Ordkjede, Ordforståelse, Hurtigskriving  og Orddiktat. Leseprøven er nivåtilpasset med egne tekster for 2.-7.trinn og det er forskjellige oppgaver for småtrinnet og mellomtrinnet på flere av deltestene.

Elevene får opplest instruksjoner og kan ta testen i grupper. Eldre elever kan også ta testen hjemme.

Oppfølgingstesten består av deltestene Arbeidsminne, Hurtigbenevning, Fonemutelatelse og 1-minutts lesetest. De aller yngste elevene i førskolen og 1.klasse får deltestene Arbeidsminne, Hurtigbenevning, Fonemisolasjon og Bokstavkunnskap. Vi har også redusert lengden på testen for de yngste elevene.

Alle som har tilgang til Literate Barnetest vil nå få tilgang til Dysmate-C.

Alle testene er tilgjengelig på bokmål og nynorsk, og krever ingen installasjon utover en vanlig nettleser.

Dysmate-C er normert og validert med elever fra hele landet i en omfattende studie ledet av Professor Trude Nergård Nilssen ved UiT – Norges arktiske universitet.

Screeningtesten er tilgjengelig for 2.-7.trinn, mens oppfølgingstesten er tilgjengelig fra siste året i barnehage til 7.trinn.
Etter fullført test får testadministrator lett forståelige og strukturerte rapporter som kan legges ved en henvisning eller en utredning.

Testen kan brukes som et diagnostisk verktøy av kvalifiserte fagpersoner.

________________________________________________

Vil du være med på en uforpliktende demonstrasjon av den nye testen?
Meld deg på ved å sende en epost til 
Vi møtes 24. november 2022 kl 13:00 via Zoom

________________________________________________

Tidlig identifsiering er viktig. Bli en sertifisert testleder i dag! 

Del på e-post
Del på Twitter
Del på Facebook

Literate Dysleksitest er utviklet for å avdekke lese-og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dyslekstitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester.

Som en del vårt mål å styrke allmennkunnskapen om dysleksi og lese- og skrivevansker, skriver vi artikler som vi legger ut jevnlig.

Vil du få beskjed når vi publiserer nye artikler?

Anbefalte artikler

Ny dysleksitest for barn

Vi kommer med ny versjon av dysleksitesten for barn 7.november. Denne kaller vi Dysmate-C, og er delt i en screeningtest og en oppfølgingstest. Deres tilbakemeldinger har vært viktige i utviklingen av den nye testen.  

LES MER
Bilde

Kundehistorie – PP-tjenesten i Valdres

Når skolene involveres tettere i kartleggingsprosessen opplever vi at lærerne får en større forståelse av elevenes vansker og hvordan det kan tilrettelegges i klasserommet. Vi har så langt gode erfaringer med å kombinere Dysmate med andre kartlegginger. Ved å gjøre det på den måten får vi et bredere bilde av elevens lese- og skriveutvikling.

LES MER
Lenke

Innslag dagsrevyen 28.sept

Over halvparten får dysleksidiagnose i ungdomsskolen eller senere i Norge. En av fem får ikke diagnosen før i videregående. Se innslag i dagsrevyen 28.sept 22

LES MER
Bilde

Kundehistorie – Flekkefjord videregående skole

Dysmate er valgt på bakgrunn av at den er digitalisert og enkel å administrere. Den har i tillegg høy reliabilitet, og validitet, og er anbefalt oss fra Dysleksi Norge, PPT i Agder og andre videregående skoler vi samarbeider med.

LES MER
Moten Hanssen ved Steinerskolen i Arendal
Bilde

Kundehistorie – Steinerskolen i Arendal

“Mer eller mindre vellykkede strategier gjør at noen elever etter hvert kan havne på feil utdanning og yrkesvalg, fordi de har mye større akademiske evner enn det som vises på karakterutskrift og vitnemål.”

LES MER

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no