Ny dysleksitest for barn

Vi kommer med ny versjon av dysleksitesten for barn 7.november. Denne kaller vi Dysmate-C, og er delt i en screeningtest og en oppfølgingstest. Deres tilbakemeldinger har vært viktige i utviklingen av den nye testen.  

Vi kommer med ny versjon av dysleksitesten for barn 7.november. Denne kaller vi Dysmate-C, og er delt i en screeningtest og en oppfølgingstest. Deres tilbakemeldinger har vært viktige i utviklingen av den nye testen.

Ny dysleksitest for barn 1
  • Barnetesten deles nå inn i en screeningtest og oppfølgingstest
  • Screeningtest er ny, og kan tas i grupper.
  • Screeningtesten vil flagge elever som trenger videre kartlegging med Dysmate oppfølgingstest
  • Dysmate screeningtest kan brukes både for å avdekke risiko, og for å diagnostisere. Elever som blir «flagget» av screeningtesten bør også gjennomføre Dysmate oppfølgingstest.
  • Nivåtilpasset for alle trinn.
  • Rapporter som kan brukes i sakkyndig vurdering.
  • Forskningsbasert, normert og validert med elever fra hele landet.
  • Oppleste instruksjoner og oppgaver både på bokmål og nynorsk.
  • I nettleseren uten installering av programvare
Ny dysleksitest for barn 2

Dysmate-C er delt i en screeningtest og en oppfølgingstest. Det er utviklet fem nye deltester og gjort flere andre forbedringer.

Screeningtesten består av deltestene Leseprøve, Bytt lyd og lag nytt ord, Ordkjede, Ordforståelse, Hurtigskriving  og Orddiktat. Leseprøven er nivåtilpasset med egne tekster for 2.-7.trinn og det er forskjellige oppgaver for småtrinnet og mellomtrinnet på flere av deltestene.

Elevene får opplest instruksjoner og kan ta testen i grupper. Eldre elever kan også ta testen hjemme.

Oppfølgingstesten består av deltestene Arbeidsminne, Hurtigbenevning, Fonemutelatelse og 1-minutts lesetest. De aller yngste elevene i førskolen og 1.klasse får deltestene Arbeidsminne, Hurtigbenevning, Fonemisolasjon og Bokstavkunnskap. Vi har også redusert lengden på testen for de yngste elevene.

Alle som har tilgang til Literate Barnetest vil nå få tilgang til Dysmate-C.

Alle testene er tilgjengelig på bokmål og nynorsk, og krever ingen installasjon utover en vanlig nettleser.

Ny dysleksitest for barn 3

Dysmate-C er normert og validert med elever fra hele landet i en omfattende studie ledet av Professor Trude Nergård Nilssen ved UiT – Norges arktiske universitet.

Screeningtesten er tilgjengelig for 2.-7.trinn, mens oppfølgingstesten er tilgjengelig fra siste året i barnehage til 7.trinn.
Etter fullført test får testadministrator lett forståelige og strukturerte rapporter som kan legges ved en henvisning eller en utredning.

Testen kan brukes som et diagnostisk verktøy av kvalifiserte fagpersoner.

________________________________________________

Vil du være med på en uforpliktende demonstrasjon av den nye testen?
Meld deg på ved å sende en epost til 
Vi møtes 24. november 2022 kl 13:00 via Zoom

________________________________________________

Tidlig identifsiering er viktig. Bli en sertifisert testleder i dag! 

Del på e-post
Del på Twitter
Del på Facebook

Dysmate Dysleksitest er utviklet for å avdekke lese-og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dyslekstitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester.

Som en del vårt mål å styrke allmennkunnskapen om dysleksi og lese- og skrivevansker, skriver vi artikler som vi legger ut jevnlig.

Vil du få beskjed når vi publiserer nye artikler?

Anbefalte artikler
Lindesnes tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tidligere har ikke skolene i kommunen hatt et verktøy de mener er godt nok til å fange opp elever med dysleksi. Med det nye verktøyet Dysmate skal alle elevene screenes før de starter på videregående.
– Det har vært mer tilfeldig og det var ikke et vanntett system. Det får du kanskje ikke uansett hvilket verktøy du bruker, men dette er noe nytt som har kommet og som vi hev oss over så fort vi hørte om det, sier Line Hansen Hjellup.

LES MER
Dysmate Ny Funksjonalitet

Fortsett en oppfølgingstest

Nå kan man fortsette en oppfølgingstest.
Fredag 23.februar så lanserer vi denne etterspurte funksjonaliteten. Det kommer også andre “usynlige” forbedringer som gjør testen mer robust for dårlig internettforbindelse.

LES MER
Bilde av hånboken

Nå lanserer vi Håndboka for sertifiserte brukere av Dysmate!

Dette er en manual som lenge har vært etterspurt og som det ligger mye arbeid bak. Håndboka blir tilgjengelig gratis for alle brukere som har abonnement. Håndboken er forfattet av professor Trude Nergård Nilssen og den ligger der du finner rapportene. Senere kommer vi også med et Tiltakshefte.

LES MER

Ny Databehandleravtale og Personvernserklæring

Ditt personvern er viktig for Literate AS. Vi er opptatt av å til enhver tid trygge dine personopplysninger så mye som mulig. I dette arbeidet så gjøres det årlig kvalitetskontroller og gjennomganger av sikkerheten knyttet til ditt personvern, hvor vi søker å forbedre oss . Etter årets gjennomgang ønsker vi at alle våre kunder skriver under en ny og oppdatert databehandleravtale. Vi har også kommet med en ny personvernserklæring.

LES MER

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no