Erna Solberg

Intervju med Erna Solberg

Tidligere statsminister Erna Solberg, Høyres leder og parlamentarisk leder for Høyres stortingsgruppe, forteller om litt om hvordan det er å ha dysleksi og gir noen råd.
Erna Solberg
Foto av Høyre, Hans Kristian Thorbjørnsen

Intervju med tidligere statsminister Erna Solberg, Høyres leder og parlamentarisk leder for Høyres stortingsgruppe. Representant for Hordaland og medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen.

I hvilken grad har dysleksi påvirket deg som person?

  • Da jeg gikk på skolen, og ikke visste at jeg hadde dysleksi, gikk det utover mestringsfølelsen og motivasjonen. Men etter hvert har jeg lært meg noen teknikker for å håndtere skriveutfordringene, og jeg har også sett verdien av å være god muntlig.

Må du tilpasse din arbeidsdag på noen spesiell måte fordi du har dysleksi?

  • Jeg bruker retteprogram på PC, iPad og mobil, det er et godt hjelpemiddel. På en arbeidsplass med flere ansatte, er det også mulig å dele på oppgavene. På den måten kan alle gjøre det de er best på. Jeg bruker derfor mer tid på å snakke enn å skrive, og får noen ganger hjelp til rettskrivningen.

Er det noe du kunne ønsket at lærerne gjorde annerledes når du gikk på skolen?

  • Jeg skulle kanskje ønske at jeg fikk avdekket dysleksien tidligere. Derfor har det blitt en kampsak for meg i politikken å sørge for at man ikke må vente i mange år på å avdekke problemer eller for å få hjelp. Hvis man sliter med noe på skolen, er det helt avgjørende å få hjelp tidlig sånn at ikke motivasjonen og læringsgleden forsvinner.

Har du noen råd til unge med dysleksi?

  • Mitt viktigste råd er å huske på at man ikke er dum bare fordi man får noen røde streker i margen. Derfor skal man heller ikke kvie seg for å spørre om hjelp når man sliter litt med lesingen eller skrivingen.
Del på e-post
Del på Twitter
Del på Facebook

Dysmate Dysleksitest er utviklet for å avdekke lese-og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dyslekstitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester.

Som en del vårt mål å styrke allmennkunnskapen om dysleksi og lese- og skrivevansker, skriver vi artikler som vi legger ut jevnlig.

Vil du få beskjed når vi publiserer nye artikler?

Anbefalte artikler
Dysmate Ny Funksjonalitet

Nytt design

Dysmatetestene kommer nå med et nytt design. Oversikter og lister er fått et ryddigere oppsett slik at man raskere finner informasjon. Handlingsknapper har fått en mer synlig plassering og nye farger slik at løsningen blir enklere og mer intuitiv å bruke. Utseende på skjemaer og rapporter har også blitt forbedret.

LES MER
Nardo skole - screening for dysleksi med Dysmate

Nardo skole satser på dysleksivennlig undervisning

Mye av tilretteleggingen vi planlegger for elever med dysleksi, kommer alle elevene til gode; for eksempel fokus på språklig bevissthet, varierte arbeidsformer, utforsking av begreper og læringsstrategier, bruk av konkreter m.m. Derfor, i prosessen av å bli en dysleksivennlig skole, har vi begynt å fase ut arbeidet med individuelle mål- og tiltaksplaner for elever med dysleksi, og heller fokusere på hvordan undervisningen vår er lagt opp hver eneste dag. Målet er at undervisningen vår skal bli dysleksivennlig, slik at alle elever opplever et løft innenfor lesing og skriving, større grad av mestring, og mer varierte undervisningsformer.

LES MER
Lindesnes tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tester alle elever i kommunen for dysleksi med Dysmate

Tidligere har ikke skolene i kommunen hatt et verktøy de mener er godt nok til å fange opp elever med dysleksi. Med det nye verktøyet Dysmate skal alle elevene screenes før de starter på videregående.
– Det har vært mer tilfeldig og det var ikke et vanntett system. Det får du kanskje ikke uansett hvilket verktøy du bruker, men dette er noe nytt som har kommet og som vi hev oss over så fort vi hørte om det, sier Line Hansen Hjellup.

LES MER

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no