MER OM TEAMET

Trude Nergård Nilssen

Trude Nergård Nilssen

Grunnlegger

Utvikleren: Trude Nergård Nilssen er professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet.
Bakgrunn: Etter endt utdanning jobbet Nergård Nilssen i seks år som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT, før hun tok doktorgrad på dysleksi ved Institutt for spesialpedagogikk (UiO).

Forskningsinteresser: Nergård Nilssens forskningsfokus er hovedsakelig rettet mot dysleksi og utviklingsmessig språkforstyrrelser hos barn, ungdom og voksne.

Forskningsprosjekter: Nergård Nilssen ledet Dysleksistudien i Tromsø, som fulgte de samme barna fra tidlige leveår og inn i skolealder (2010-2018) for å identifisere tidlige tegn på dysleksi og språkvansker. Hun har også ledet alle normerings- og valideringsstudier knyttet til utviklingen av Literate-testene (2014-d.d.). Hun leder en pågående randomisert kontrollstudie som skal utvikle og prøve ut forskningsbaserte tiltak for risikobarn, som står i fare for å utvikle lesevansker. Denne studien er finansiert av Norges forskningsråd (prosjektperiode: 2020-2024).

Faglig team

Dr. Nikki Newhouse 🇬🇧

Post doc
Nuffield Department of Primary Care Health Sciences at the University of Oxford

Professor Marie-Christine Vierbuchen GE

Professor i spesialpedagogikk ved Europa-Universität Flensburg.

Dr. Linda SandströmSE

Assistant professor institutt for språkvitenskap, Umeå University. Også utdannet logoped. 

Docent Christian Waldmann SE

Førsteamanuensis, institutt for svensk, Fakultet for kunst og Humaniora, Linnéuniversitetet.  

Dr. Rebecca Schumacher GE

Post doct spesialpedagogikk, Potsdam Universität

Friedo Scharf GE

Gründer og CEO Inklusion Digital 

Dr Gøran Kattenberg nl

Gründer og ekspert i lese- og læringsspsykologi.

Ledelse

Bård Hall 🇳🇴

Chief Executive Officer

MBA INSEAD, MSEE Georgia Tech, Supélec. Har vært en del av ledergruppen og eiere av flere vellykkede IKT-vekstbedrifter og er spesialist på utdanningsteknologi.

Olga Voronchikhina🇳🇴

Chief Knowledge Officer

Spesialist på nettbasert opplæring og markedsføring. Master i IKT fra MESI universitetet i Moskva.  

Fazal Mehmood 🇳🇴

Chief Technology Officer

MSc i programmering fra Universitetet i Tromsø. Spesialist i programmering og utvikling av edtech programvare.