MER OM TEAMET

Trude Nergård Nilssen

Trude Nergård Nilssen

Grunnlegger

Utvikleren: Trude Nergård Nilssen er professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet.
Bakgrunn: Etter endt utdanning jobbet Nergård Nilssen i seks år som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT, før hun tok doktorgrad på dysleksi ved Institutt for spesialpedagogikk (UiO).

Forskningsinteresser: Nergård Nilssens forskningsfokus er hovedsakelig rettet mot dysleksi og utviklingsmessig språkforstyrrelser hos barn, ungdom og voksne.

Forskningsprosjekter: Nergård Nilssen ledet Dysleksistudien i Tromsø, som fulgte de samme barna fra tidlige leveår og inn i skolealder (2010-2018) for å identifisere tidlige tegn på dysleksi og språkvansker. Hun har også ledet alle normerings- og valideringsstudier knyttet til utviklingen av Literate-testene (2014-d.d.). Hun leder en pågående randomisert kontrollstudie som skal utvikle og prøve ut forskningsbaserte tiltak for risikobarn, som står i fare for å utvikle lesevansker. Denne studien er finansiert av Norges forskningsråd (prosjektperiode: 2020-2024).

Faglig team

Mer om teamet 1

Dr. Nikki Newhouse 🇬🇧

Post doc
Nuffield Department of Primary Care Health Sciences at the University of Oxford

Mer om teamet 2

Professor Marie-Christine Vierbuchen GE

Professor i spesialpedagogikk ved Europa-Universität Flensburg.

Mer om teamet 3

Dr. Linda SandströmSE

Assistant professor institutt for språkvitenskap, Umeå University. Også utdannet logoped. 

Mer om teamet 4

Docent Christian Waldmann SE

Førsteamanuensis, institutt for svensk, Fakultet for kunst og Humaniora, Linnéuniversitetet.  

Mer om teamet 5

Dr. Rebecca Schumacher GE

Post doct spesialpedagogikk, Potsdam Universität

Mer om teamet 6

Friedo Scharf GE

Gründer og CEO Inklusion Digital 

Mer om teamet 7

Dr Gøran Kattenberg nl

Gründer og ekspert i lese- og læringsspsykologi.

Ledelse

Mer om teamet 8

Bård Hall 🇳🇴

Chief Executive Officer

MBA INSEAD, MSEE Georgia Tech, Supélec. Har vært en del av ledergruppen og eiere av flere vellykkede IKT-vekstbedrifter og er spesialist på utdanningsteknologi.

Mer om teamet 9

Olga Voronchikhina🇳🇴

Chief Knowledge Officer

Spesialist på nettbasert opplæring og markedsføring. Master i IKT fra MESI universitetet i Moskva.  

Mer om teamet 10

Fazal Mehmood 🇳🇴

Chief Technology Officer

MSc i programmering fra Universitetet i Tromsø. Spesialist i programmering og utvikling av edtech programvare.