DYSMATE DYSLEXITEST FÖR BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA

Dysmate dyslexitester är utformade för att avslöja läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos barn, ungdomar och vuxna.

Dyslexitesterna bygger på mångårig forskning. De består av screeningtester och uppföljningstester.

Testerna är digitala och mycket enkla att hantera. Screeningtester tar vanligtvis 30 minuter och kan utföras på en hel klass samtidigt. Uppföljningstester tar cirka 12 minuter. Testerna är standardiserade och resultaten är tillgängliga omedelbart efter att testet är klart.

För att tillämpa testerna måste testledaren genomgå en obligatorisk certifieringskurs. För att bli testledare måste man vara utbildad lärare, förskollärare, specialpedagog, logoped, psykolog eller motsvarande.

Logga in

Är du certifierad testledare? Logga in här

MÄTEGENSKAPER

Dysmate dyslexitester har hög tillförlitlighet (dvs. mätsäkerhet) och validitet.

De statistiska beräkningarna från normationsstudierna visar att testerna är mycket väl lämpade för att särskilja individer med möjlig dyslexi och individer utan dyslexi.

Mätegenskaperna hos vuxentestet publiceras i den internationella peer-reviewed forskningstidskriften Dyslexi.

Barntestets mätegenskaper publiceras i den internationella peer-reviewed forskningstidskriften Hammill Institute on Disabilities.

GENOMFÖRANDE

Testerna är digitaliserade och mycket enkla att hantera. Ingen programvara krävs utöver en vanlig webbläsare. Testhanteraren distribuerar testerna och får resultaten i en enda hanteringspanel.

Instruktionerna i testerna läses högt och presenteras skriftligen på skärmen samtidigt. De allra flesta proven föregås av övningar där provkandidaten får återkoppling på om lösningsförslagen är korrekta eller felaktiga, och vad som är rätt svar.

Resultaten är tillgängliga omedelbart efter avslutad testning. Endast testledaren har tillgång till resultaten. Råpoängen konverteras automatiskt till Z-poäng (dvs. standardiserade poäng) som representeras grafiskt i form av kolumndiagram. En stapel visar var poängen positionerar sig i förhållande till genomsnittet av normeringsprovet på det testet.

För att logga in på administrationspanelen måste testledaren ha FEIDE, BankID eller BankID på Mobil tillgängligt.

Screeningtester är lämpliga för fjärrtestning eller för implementering i stora grupper samtidigt. Testkandidaterna kan logga in med FEIDE, e-post eller BankID. Uppföljningstester utförs i en klassisk en-till-en-situation och kräver inte inloggning för kandidaten.

TRUDE NERGÅRD NILSSEN

UTVECKLARE: Trude Nergård Nilssen är professor i specialpedagogik vid UiT Norges arktiska universitet. Nergård Nilssen utvecklade Dysmate testerna i samband med ett av de forskningsprojekt hon ledde. 2016 grundade hon Literate AS.

Läskunniga AS: UiT – Norges arktiska universitet äger tekniken för Dysmate testerna. Literate AS har ett licensavtal med UiT för kommersiellt utnyttjande av tekniken.

INTEGRITETSPOLICY

Literate är engagerad i integritet och strävar efter att skydda personuppgifter på bästa möjliga sätt. Vi kommer att behandla personuppgifter om våra användare (kunder) för att hantera deras prenumerationer och för att uppfylla våra skyldigheter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter? Vi strävar efter att följa alla tillämpliga lagar och förordningar om skydd av personuppgifter. Literate har genomfört flera säkerhetsåtgärder.

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no

Nyhetsbrev

Anmäl ditt intresse för att få artiklar skrivna av Trude Nergård Nilssen och spännande nyheter

Genom att anmäla ditt intresse godkänner du att ta emot marknadsmejl från Dysmate.se