DYSMATE DYSLEKSITEST FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE

Dysmate dysleksitester er utviklet for å avdekke lese- og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dysleksitestene er basert på mange års forskning. De består av screeningtester og oppfølgingstester. 

Testene er digitale og svært enkle å administrere. Screeningtester tar vanligvis 30 minutter og kan gjennomføres på en hel klasse samtidig. Oppfølgingstester tar rundt 12 minutter. Testene er normerte og resultatene foreligger umiddelbart etter gjennomført test. 

For å ta i bruk testene må testlederen gjennomgå et obligatorisk sertifiseringskurs. For å bli testleder må man være utdannet lærer, førskolelærer, spesialpedagog, logoped, psykolog eller tilsvarende.

Innlogging

Er du sertifisert testleder? 

Logg deg inn her

Innlogging

Skal du ta testen?

Logg deg inn her

MÅLEEGENSKAPER​

Dysmate dysleksitester har høy reliabilitet (dvs. målesikkerhet), og validitet.

De statistiske beregningene fra normeringsstudiene viser at testene er veldig godt egnet til å skille individer med mulig dysleksi og individer uten dysleksi.

Måleegenskapene til voksentesten er publisert i det internasjonale, fagfellevurderte forskningstiddskriftet Dyslexia.

Måleegenskapene til barnetesten er publisert i det internasjonale, fagfellevurderte forskningstiddskriftet Hammill Institute on Disabilities.

GJENNOMFØRINGEN

Testene er digitaliserte og svært enkle å administrere. Det kreves ingen programvare utover en vanlig nettleser. Testleder distribuerer testene og får resultatene i et enkelt administrasjonspanel.

Instruksjonene i testene blir lest opp og presentert skriftlig på skjermen samtidig. De aller fleste testene innledes med øvingsoppgaver der testkandidaten får tilbakemeldinger om løsningsforslagene er riktig eller feil, og hva som er riktig svar.

Resultatene foreligger umiddelbart etter endt testing. Det er kun testleder som har tilgang til resultatene. Råskårene blir automatisk konvertert til Z-skårer (dvs. standardiserte skårer) som fremstilles grafisk i form av stolpediagram. En stolpe viser hvor skåren plasserer seg i forhold til normeringsutvalgets gjennomsnitt på den aktuelle testen.

For å logge inn i administrasjonspanelet må testleder ha FEIDE, BankID eller BankID på Mobil tilgjengelig.

Screeningtester er egnet for fjerntesting eller for gjennomføring i store grupper samtidig. Testkandidatene kan logge seg inn med FEIDE, epost eller BankID. Oppfølgingstester gjennomføres i en klassisk én-til-én situasjon og krever ikke innlogging for kandidaten.

TRUDE NERGÅRD NILSSEN

UTVIKLEREN: Trude Nergård Nilssen er professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Nergård Nilssen utviklet Dysmate-testene i tilknytning til et av forskningsprosjektene hun ledet. I 2016 grunnla hun Literate AS.

Literate AS: UiT – Norges arktiske universitet eier teknologien til Dysmate-testene. Literate AS har lisensavtale med UiT om kommersiell utnyttelse av teknologien.

PERSONVERNPOLICY

Literate er opptatt av personvern og bestreber seg på å beskytte personopplysninger på best mulig måte. Vi kommer til å behandle personopplysninger til våre brukere (kunder) for å administrere deres abonnement og for å oppfylle våre forpliktelser.

Hvordan kommer vi til å beskytte dine personopplysninger? Vi har som mål å etterleve alle gjeldende lover og forskrifter om vern av personopplysninger. Literate har implementert flere sikkerhetstiltak.