OM TESTENE

Dysmate dysleksitester er utviklet for å avdekke lese- og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne. Testene er basert på mange års forskning. De består av screeningtester og oppfølgingstester. 

Testene er digitale og svært enkle å administrere. Screeningtester kan gjennomføres på en gruppe. Oppfølgingstester gjennomføres i en én-til-én situasjon. Testene er normerte og resultatene foreligger umiddelbart etter gjennomført test. 

For å ta i bruk testene må testlederen gjennomgå et obligatorisk sertifiseringskurs. For å bli testleder må man være utdannet lærer, førskolelærer, spesialpedagog, logoped, psykolog eller tilsvarende.

DYSMATE-C (BARNETESTEN)

Det er viktig å identifisere barn med risiko for dysleksi så tidlig som mulig. Forskning viser at tiltak er mest effektive de første skoleårene. Denne fordelen vedvarer og barn som mottar tidlig støtte fortsetter å prestere bedre enn de som mottar den senere.

Dysmate-C måler universelle kognitive markører som er tilstede også før man begynner på skolen, og er normert fra førskolen til 7.trinn.

Testen er nå delt i en screeningtest og en oppfølgingstest.
Brukernes tilbakemeldinger har vært viktige i utviklingen av den nye testen. 
Det er utviklet fem nye deltester og gjort flere andre forbedringer.

Om testene 1

Resultatene fra normerings- og valideringsstudien av Dysmate-C er publisert i et fagfellevurdert forskningstidskrift – Hammill Institute on DisabilitiesLes forskningsartikkelen her.

For å lære mer om måleegenskaper, se vår video om Sensitivitet og Spesifisitet.

Bruk av Dysmate på barn som går siste året i barnehagen og elever på 1. trinn

Dysmate-C kan teknisk sett tas av 1.klassinger for å gi en tidlig indikasjon på deres skriftspråksrelaterte ferdigheter. Dette kan være nyttig for å identifisere elever som kan ha behov for støtte i sin tidlige leseutvikling. Imidlertid er resultatene av testen høyst usikre og bør tolkes med stor forsiktighet. Variasjonen i når barn lærer seg hele alfabetet og knekker lesekoden er betydelig. Dette gjør det vanskelig å etablere pålitelige normer for bokstavkunnskap og leseferdighet på dette tidlige stadiet. 

Nasjonal og internasjonal forskning viser dessuten at tidlige tester kan gi både falske positive og falske negative resultater. Noen barn kan vise svake ferdigheter ved skolestart fordi de rett og slett ikke har hatt like mye eksponering for bokstaver eller riming hjemme eller i barnehagen, ikke nødvendigvis fordi de har underliggende dysleksi. Når disse barna får formell leseopplæring, vil mange av dem utvikle leseferdigheter som er typisk for alderen. På den annen side kan barn som skårer godt tidlig, utvikle lesevansker senere. Dette viser at tester gjennomført siste året i barnehagen og på 1.trinn kan være misvisende og potensielt føre til at noen barn blir oversett i systemet.

På grunn av disse usikkerhetene valgte vi å ikke lansere en “risk-indikator”, men heller tilby en forenklet test uten normer for bokstavkunnskap og fonembevissthet. Dysmate-C for 1.trinn og siste året i barnehagen er ment for å gi lærere en generell oversikt over elevers ferdigheter ved skolestart, og oppfordrer til tett oppfølging av elever som viser svake ferdigheter, uten å overvurdere testresultatenes betydning.

DYSMATE-Y (UNGDOMSTESTEN)

Mange ungdommer med dysleksi har gått gjennom hele barneskolen uten å bli oppdaget. Dysleksi er ikke noe som man “vokser seg ut av” i tenårene. Med lengre tekster og høyere krav blir dette en utfordring på ungdomsskolen. 

Dysmate-Y (Screening) identifiserer raskt og pålitelig ungdommer med risiko for dysleksi. Personer som får utslag på screeningtesten bør utredes videre med oppfølgingstesten.

Dysmate-Y ligner på Dysmate-A testen for voksne. Screening- og oppfølgingstesten består av de samme deltestene, men inneholder ulike elementer som passer for aldersgruppen.

Screeningtesten består av 6 deltester

 • Orddiktat
 • Tulleord
 • Lesetest
 • Ordforståelse
 • Skrivehastighet
 • Ordkjedetesten

Oppfølgingstesten består av 4 deltester

 • Arbeidsminne
 • Hurtigbenevning
 • 1-min lesetest
 • Spoonerism
 

DYSMATE-A (VOKSENTESTEN)

Mange voksne har vansker med lesing og skriving. Dysmate-A screeningtesten er et raskt og pålitelig verktøy for å avdekke om dette kan skyldes en mulig dysleksi. Testen tar rundt 30 minutter og er egnet for fjerntesting av enkeltpersoner eller grupper. 

Dysmate-A består av en screeningtest og en oppfølgingstest. Personer som får utslag på screeningtesten bør utredes videre med oppfølgingstesten.

Screeningtesten består av 6 deltester

 • Orddiktat
 • Tulleord
 • Lesetest
 • Ordforståelse
 • Skrivehastighet
 • Ordkjedetesten 

Oppfølgingstesten består av 4 deltester

 • Arbeidsminne
 • Hurtigbenevning
 • 1-min lesetest
 • Spoonerism

Forskningen viser at Dysmate-A oppfyller de høyeste internasjonale standardene for pålitelighet og validitet.

For å lære mer om testens måleegenskaper, se vår animerte video ⬇️ 

For å ta i bruk testene må testlederen gjennomgå et obligatorisk sertifiseringskurs.
 

BAKGRUNNEN FOR DYSMATE-TESTENE

Screeningtesten for voksne ble opprinnelig utviklet for å kartlegge foreldre som deltok i Dysleksistudien i Tromsø. Den er senere videreutviklet og normert.

Voksentestene er normert blant elever i videregående og voksne. Normene er basert på et representativt utvalg  i videregående (16-20 år) og voksne (> 24 år)
Barnetesten er normert blant elever i barneskolen og i barnehagen. Normene er basert på et representativt utvalg fra alle Norges landsdeler. Barnetesten dekker barnetrinnet (1.–7. årstrinn) og siste året i barnehagen. 
Ungdomstesten er normert for ungdomstrinnet (8.–10. årstrinn). Normene er basert på et representativt utvalg fra ungdomsskoler i flere landsdeler. 

TAKKSIGELSER

Vi vil takke samarbeidende skoler, deltagerne i Dysleksistudien i Tromsø og PPT Tromsø for hjelp til den omfattende normeringsstudien med et representativt utvalg på mange tusen elever fra alle Norges landsdeler.

Takk til blant andre:

 • Tromsdalen skole
 • Rå ungdomsskole 
 • Lade skole
 • Mosjøen skole
 • Hallset skole
 • Skranevatnet skole
 • Lunde skole
 • Kuventræ skule
 • Foldnes skole
 • Holviga barneskole
 • Trollvik skole
 • Sandeåsen skole
 • Sjetne skole
 • Mortensnes skole
 • Silsand barneskole
 • Trollstua Barnehage
 • Smestad skole
 • Hagaløkka skole
 • PPT Tromsø
 • PPT Andøy
 • PPT Oppdal
 • PPT Røros og Holtålen
 • PPT Tønsberg
 • Gressvik ungdomsskole
 • Rakkestad ungdomsskole
 • Ve ungdomsskole
 • Telemark toppidrett ungdomsskole
 • Ulstein ungdomsskole
 • Kvaløya videregående skole
 • Sandefjord videregående skole
 • Mosjøen FUS Barnehage

 • Sando Barnehage

 • Polarreven friluftsbarnehage

 • Vesterhuset Barnehage

 • Kviteseid barnehage

 • Sauland Barnehage

 • Saggrenda barnehage

 • Åsen barnehage

 • Breidokk barnehage

 • Maribo barnehage

 • Sandeåsen skole
 • Etnedal skule
 • Finnøy sentraskule
 • Strønstad Skole
 • Lysejordet skole
 • Enspire – Neverdal skole
 • Tøyen skole
 • Bleik montesorriskole

Og en stor takk til som bidro til
innsamling av normeringsdata:

 • Veronika Pedersen og alle
  involverte lærere ved Tromsdalen skole
 • Silje Johnsen
 • Janne Randen
 • Nina Østvik Ingram
 • Mari Sommer Hoel
 • Aleksander Klokseth
 • Judith Eileraas
 • Trine Kvalvaag Halvorsen
 • Hilde Kristiansen
 • Anita Simonsen
 • Kristin Hofsøy
 • Tuva Nergård Nilssen
 • Erika Nergård Nilssen
 • Tore Teigen
 • Guro Kleven Rauø

Fortsettelse av de som bidro til
innsamling av normeringsdata:

 • Synnøve Wilhelmsen
 • Tanja Sæbø
 • Ann Helen Aabogen Haugaard
 • Trude Botn
 • Turid Alise Lindset
 • Tonje Anett Bergtun
 • Ingrid Aas
 • Trine Aakermann
 • Inger-Kathrine Brønstad
 • Anne Birthe Bjorøy
 • Heidi Haugsand Storsve
 • Toril Kvalheim
 • Kaia Halland
 • Liss Guddingsmo
 • Ulf Nystuen
 • Judith Eileraas
 • Trine Kvalvaag Halvorsen
 • Sølvi Grønning Riise
 • Hanne Skjølsvold
 • Siw Jacobsen
 • Anne-Lise Engvik
 • Signy Thorsvoll
 • Trine Kjosnes
 • Martin Sørensen
 • Mariann Sørholt Janssen
 • Anlaug Skogen Sulutvedt
 • Gro Kristiansen
 • Lisbeth Sørå
 • Marit Sollien Høgberg
 • Gunn Toril Granmo
 • Hege Haugan
 • Barabara Ryl-Kozlowska
 • Lisa Nordseth
 • Karianne H. Skårdal
 • Thea Staal Larsen
 • Marte Rye Holmboe
 • Silje Rasmussen Nyborg
 • Julie Sletten Johannessen
 • Helle Resell Grimelid 
 • Stine Englund
 • Andreas Hauge Larsen
 • Silje Furre
 • Monica Hildrum
 • Arne Julius Berdal 
 • Siri De La Cruz
 • Heidi Sørvåg Foss
 • Ørjan Stokland
 • Anita Ildstad Rørtveit
 • Jeanette Skjelstad Heldal
 • Marit Hagen Olsen 
 • Veronika Valøy 
 • Helén Thorkildsen Næss
 • Marit M Didriksen
 • Therese Guster Engenes
 • Hege Brokke Flatebø
 • Gunn Smedsrud
 • Isabell Paulsen
 • Christine Reilstad
 • Grete Øvrebø
 • Asjen Mensink
 • Bjørg Wiig Nærland
 • Solfrid Sevheim Haga
 • Hanne Konningrud
 • Hege Kristin Nilsen
 • Bente Berge Kristiansen
 • Johanne Berg

Videre vil vi takke for støtte fra Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Lenvik (nå Senja) kommune og Tromsø Kommune.  

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no