1.7. Om Dysmate / Literate

Dysmate dysleksitester er utviklet for å avdekke lese- og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dysleksitestene er basert på mange års forskning. De består av screeningtester og oppfølgingstester. 

Testene er digitale og svært enkle å administrere. Screeningtester tar vanligvis 30 minutter og kan gjennomføres på en hel klasse samtidig. Oppfølgingstester tar rundt 12 minutter. Testene er normerte og resultatene foreligger umiddelbart etter gjennomført test. 

Dysmate står for Dyslexia Marker Test. 

Vår historie

Literate AS ble etablert i 2016 av dr. Trude Nergård Nilssen, professor i spesialpedagogikk. 

Testene som inngår i Literates portefølje ble opprinnelig utviklet for å undersøke barn og foreldre som deltok i Dysleksistudien i Tromsø – The Tromsø Longitudinal Study of Dyslexia

Literate har en kommersiell lisensavtale med UiT-Norges arktiske universitet, som eier testene. 

Trude Nergård Nilssen
Dr. Trude Nergård Nilssen

Literates testportefølje består i dag av følgende tester: 

Dysmate-A: Screening- og Oppfølging for voksne (Adult) – normert blant elever i videregående og voksne.

Dysmate-Y: Screening- og Oppfølging for ungdomstrinnet (Youth) – normert for ungdomstrinnet (8.–10. årstrinn).

Høsten 2022 har vi lansert den nye Dysmate-C: Screening- og Oppfølgingtest for barn (Children). Testen er normert fra førskolen til 7.trinn. 

Testene er normerte, standardiserte og digitale. Screeningdelen tar ca. 30 minutter å gjennomføre, og screeningtestene kan fjernadministreres og tas på en hel klasse samtidig. 

Alle instruksjoner og øvingsoppgaver blir lest opp, og kandidaten får tilbakemelding om øvingsoppgaven var riktig gjennomført, eller ikke. 

Resultatene blir tilgjengelig for testleder så snart testen er ferdig. De blir presentert med en lett forståelig grafikk og tydelige forklaringer.  

Sello_Excelencia_LOGO

I 2018 mottok Literate EUs “Seal of Excellence”. Denne attesten viser at prosjektet ble vurdert som et meget godt prosjekt og funnet anbefalt av EU. 

I 2019 fikk Literate et tilskudd fra Forskningsrådets tildeligsordning for kommersialisering av spesielt lovende forskningsprosjekt. Literate var én av to bedrifter, og eneste privateide blant de utvalgte prosjektene, i selskap med universiteter og tunge institusjoner, som fikk midler.

1.7. Om Dysmate / Literate 1

I 2020 fikk professor Trude Nergård Nilssen Innovasjonosprisen fra UiT-Norges arktiske universitet.

Literate er eit eksempel på at det også innanfor humaniora og samfunnsfag kan utviklast forskingsbaserte innovasjonar med stort verdiskapingspotensiale og som også tek samfunnsansvar

1.7. Om Dysmate / Literate 2

Literate samarbeider med flere internasjonale forskningsmiljø for å videreutvikle Dysmate-testene til nye språk og land. 

🇩🇪 Europa University Flensburg

🇩🇪 University of Potsdam

🇸🇪 Umeå Universitetet 

I Literate har vi en visjon. 

Det er at ingen personer skal gå med en uoppdaget dysleksi.  Vi ønsker at alle som sliter med lese- og skrivevansker skal få hjelp så tidlig som mulig. 

Derfor jobber vi daglig med å lage dysleksitester av høy kvalitet, slik at personer med dysleksi blir oppdaget og får nådd sitt fulle potensial.  

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no