1.6. Bli en sertifisert testleder

Ved å ta i bruk Dysmate-testene bidrar du til at de som har dysleksi får hjelp tidligst mulig.

Kursoversikt Dysmate

🔸 Hvem bør og hvem kan ta dette kurset? 

Dette kurset er for lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger, logopeder, pedagogisk-psykologisk rådgivere, psykologer og andre med tilsvarende kompetanse. 

En naturlig arbeidsfordelig vil være at sertifiserte brukere som jobber i skolen (f.eks. lærer/spesialpedagog) gjennomfører screeningdelen, mens sertifiserte brukerer i PP-tjenesten (eller tilsvarende) gjennomfører  oppfølgingsdele for utredning og diagnostisering. 

Opplæringsloven gir det rettslige grunnlaget for å gjennomføre testene, slik at det ikke er anledning til å ta testene på venner og familiemedlemmer utenfor tjenesten. 

🔸 Hva lærer du i dette kurset? 

Kurset legger stor vekt på å gi deltakerne en oppdatering av forskningsfronten på dysleksifeltet, kunnskap om forskningen bak og om utviklingen av testene, teknisk administrering og ikke minst tolkning av resultater og testprofiler. 

🔸 Hva kan man gjøre etter at man har gjennomført sertifiseringskurset? 

Etter at kurset er gjennomført og kunnskapstestene er bestått, får du et sertifiseringsbevis som gir deg adgang til å bruke alle dysleksitester i Literates portefølje (Dysmate-A, Y og C).

Testledere som ikke har formell kompetanse til å stille diagnose: 

Man kan gjennomføre screeningdelen og finne di kandidatene som med stor sannsynlighet har risiko for dysleksi. De normerte testene gir et langt sikrere grunnlag for å henvise kandidaten for videre utredning, enn vurderinger basert på ikke-normerte tester og egne observasjoner over tid. 

Testledere som har formell kompetanse til å stille diagnose: 

Man kan tolke resultatene på den innledende screeningdelen, og på det grunnlaget vurdere neste steg med tanke på utredning og tiltak. 

For ungdomstrinnet og voksentesten anbefaler vi å gjennomføre Dysmate-II (oppfølgingstesten). Oppfølgingsdelen tas i en klassisk én-til-én situasjon, og tar ca 15 minutter. Denne delen gir et utfyllende bilde av kandidatens profil – herunder avkodings- og staveferdigheter, samt de språklig-kognitive markører på dysleksi.  

🔸 Hvor lang tid tar det å gjennomføre kurset? 

Nettkurset tar ca tre timer å gjennomføre. Tilgangen til kurset utløper etter 30 dager etter at det er påbegynt.

Videoforelesningene er laget slik at man kan ta korte økter med undervisning, og fortsette senere. Etter hvert kapittel får man en kort kunnskapstest, hvor man må besvare 80% korrekt for å kunne gå videre i kurset. Foruten videoforelesninger har kurset også praktiske eksempler, tekniske forklaringsvideoer og viser forskjellige testsituasjoner.   

For å få bestått kurset og utstedt sertifiseringsbevis, må man ha svart riktig på minst 80% av spørsmålene som følger del 2.1 – 2.4. 

Når du har bestått sertifiseringskurset, får du én måneds gratis prøvelisens til Dysmate-testene. Prøvelisensen inkluderer to gratis tester av hver type. *Dette er ment til utprøving av en kollega eller deg selv, med falskt navn/data. Det skal ikke være tester tatt på elever, fordi vi har ikke lov til å lagre data om elevene med mindre man har signert en databehandleravtale.  

Når disse er brukt opp, eller prøveperioden er gått ut, må du tegne full lisens for videre bruk. 

Lesson Content

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no