Current Status
Not Enrolled
Price
1950 NOK
Get Started

Kurs om dysleksi for lærere, foreldre og elever  

Dysmate-kurs om dysleksi

Kurset tar for seg følgende emner: 

Gratis del av kurset: 

 • Hva er dysleksi? 
 • Fakta og myter om dysleksi
 • Hvordan kan man vite at man har dysleksi? 
 • Et historisk perspektiv på dysleksi
 • 10 spørsmål om dysleksi med Professor Trude Nergård Nilssen
 • Dysleksi og rettigheter (for barn, ungdom og voksne)
 • Dysleksiens paradoks – hvorfor tidlig utredning er viktig 
 • Kunnskapstester 
 • En nedlastbar PDF med oppsummering av videoene 

Hoveddelen av kurset: 

 • Dysleksi gjennom livet: utfordringer i tidlig alder, skolealderen og voksenlivet 
 • Dysleksi og leseforståelsessvikt 
 • Markører på dysleksi 
 • Utredning av dysleksi. Hvem kan stille diagnose? 
 • Hvordan ivareta elever med dysleksi / Hvordan være en dysleksivennlig lærer 

 • Om tiltak:

  • for lærere
  • for foreldre 
  • for elever  
 • Dysleksi og digitale hjelpemidler  

 • “Overcoming dyslexia” – et intervju med personer med dysleksi 
 • *Still ditt spørsmål til en spesialpedagog 
 • Kunnskapstester 
 • En nedlastbar PDF med oppsummering av videoene 
 • Sertifikat for gjennomført kurs 🎓 
 • Anbefalte ressurser og litteratur 

 

Kurset tar ca. 3 timer å gjennomføre, og får tilgang til kursmateriell i 30 dager.