Bli sertifisert for Literate dysleksitester

For å bruke Literate dysleksitester for avdekking av dysleksi må du ha gjennomført vår nettbaserte sertifisering. Kursene legger stor vekt på å gi deltakerne en oppdatering av forskningsfronten på dysleksifeltet, kunnskap om forskningen bak og om utviklingen av screeningtestene, teknisk administrering av testene og ikke minst tolkning av resultater og testprofiler.  Kursene er åpne for personer med relevant kompetanse, f.eks. barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger, logopeder, pedagogisk-psykologisk rådgivere, psykologer og andre med tilsvarende. Literate tilbyr også dagskurs. 

 • Kurset varer ca. 3 timer
 • Tilgang i 30 dager
 • Gratis prøveabonnement på Literate 

Ta gratiskurset

Ønsker du å lære om dysleksi? Deler av kurset er allerede tilgjengelig uten kostnad. Her får du svar på en rekke sentrale og basale spørsmål. Du trenger ikke oppfylle kravene til å bli sertifisert for å ta disse kursene.

 • Hva er dysleksi?
 • Hvordan kan man vite om man har dysleksi?
 • Hva er fakta og hva er myter om dysleksi?
 • Hva kjennetegner en god screeningtest?
dataskjerm som vises bilde av digitalt kurs

Barnetesten

Barnetesten er normert med 1300 barn fra 4,5 til 13 år (til og med 7.trinn) med tanke på å måle de språklig-kognitive ferdighetene som ligger til grunn for skriftspråkutvikling. Den er dermed egnet til å fange opp elever med dysleksi, og å avdekke elever med mulig dysleksi, så tidlig som mulig.

 • Normert test av alle kjente markører på dysleksi
 • Testens innhold og resultater er tilpasset testkandidatens alder
 • Tar under 30 min

Voksentesten

Screeningtesten har sitt utspring fra Dysleksi-studien ved UiT – Norges arktiske universitet. Voksentesten er senere videreutviklet og normert for 300 elever i videregående og voksne. Testen er spesielt egnet for storskala screening av store grupper. Testadministrator og testpersonen(e) trenger ikke være i samme rom under gjennomføringen.

 • Har dokumenterte måleegenskaper
 • Kan enkelt brukes til å teste hele klasser eller kull
 • Fullføres på en skoletime 

Sikkert og brukervennlig

Alt du trenger er en nettleser, og det er ikke behov for å installere programvare. Literate tilbyr høyeste sivile sikkerhetsnivå. Literate setter personvern høyt og vi har som mål å etterleve alle gjeldende lover og forskrifter om vern av personopplysninger.

Skalerbart

Literate screeningtester er laget med tanke på raskt å avdekke hvem som har risiko for dysleksi. Voksentesten kan tas som fjerntest, eller samtidig i store grupper. Barnetesten tas i en klassisk én-til-én situasjon, men er trimmet for raskest mulig gjennomføring. Deltester blir automatisk justert avhengig av skoletrinn, og oppgavene er redusert til kun å inneholde signifikante oppgaver. 

Forskningsbasert

Literate dysleksitester har høy reliabilitet (dvs. målesikkerhet), og validitet. De statistiske beregningene fra normeringsstudiene viser at testene er veldig godt egnet til å skille individer med mulig dysleksi og individer uten dysleksi. Måleegenskapene til voksentesten er allerede publisert i det internasjonale, fagfellevurderte forskningstiddskriftet Dyslexia. Det er et mål å få vurdert måleegenskapene for hver av testene i Literates portefølje av toppeksperter i fagfellevurderte forskningstidskrift.

Trude Nergård Nilsen, utvikler av Literate Screeningtest for barn og voksne.

TRUDE NERGÅRD NILSSEN

Testene er utviklet at Dr. Trude Nergård Nilssen, professor i spesialpedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT – Norges arktiske universitet. Hun har også lang erfaring som Pedagogisk-psykologisk rådgiver ved PPT.

Dr. Nilssen har vært prosjektleder for Dysleksistudien i Tromsø (2010-2018), normeringsstudiene knyttet til Literate-testene og fra 2020 leder for et nytt forskningsprosjekt som skal utvikle og prøve ut tiltak for risikobarn gjennom en randomisert kontrollert studie, finansiert av Norges forskningsråd. 

UiT – Norges arktiske universitet eier teknologien til Literate-testene. Literate AS har lisensavtale med UiT om kommersiell utnyttelse av teknologien.

HVORFOR BLI SERTIFISERT?

Dysleksi er verdens mest utbredte lærevanske. Det er gjort store fremskritt i forskningen, og i dag vet vi mye om årsakssammenhenger og om de tidlige og vedvarende markørene på dysleksi. Likevel er det mange barn, ungdom og voksne som har en uoppdaget dysleksi. Det skyldes i mange tilfeller at fagfolkene rundt har mangelfulle kunnskaper om disse årsakssammenhengene og markørene.

Literate-testene bygger på det vi vet i dag, og baserer seg både på norske og internasjonale forskningsfunn. Testene kartlegger de mest kjente risiko-markørene på dysleksi.

Sertifiseringskurset gir deltakerne en faglig oppdatering. På sertifiseringskurset lærer man om hva Literate-testene måler, hvorfor de måler det de måler, og om hvordan man kan forstå resultatene og forholde seg til dem.

Start nå!

Nettkurset kan startes umiddelbart og du kan betale både med betalingskort eller faktura. Kom igang nå!

kr 1950,-

eks. mva

Meld din interesse for artikler skrevet av
Trude Nergård Nilssen

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Literate.no