DYSMATE-A (VUXENTEST)

Många vuxna har svårt att läsa och skriva. Dysmate-A-screeningtestet är ett snabbt och pålitligt verktyg för att avslöja om detta kan bero på en eventuell dyslexi. Testet tar cirka 30 minuter och är lämpligt för fjärrtestning av individer eller grupper.

Dysmate-A består av ett screeningtest och ett uppföljningstest. Personer som påverkar screeningtestet bör undersökas ytterligare med uppföljningstestet.

Testet består av 6 deltester

 • Diktering
 • Nonsens Ord
 • Lästest
 • Ordförståelse
 • Skrivhastighet
 • Ordkedjetest


Uppföljningstestet består av 4 deltester

 • Arbetsminne
 • Snabb term
 • 1-min lästest
 • Spoonerism

Forskningen visar att Dysmate-A uppfyller de högsta internationella standarderna för tillförlitlighet och validitet.

För att lära dig mer om testets mätegenskaper, titta på vår animerade video eller läs den publicerade artikeln.

DYSMATE-C (BARNTEST)

Det är viktigt att identifiera barn i riskzonen för dyslexi så tidigt som möjligt. Forskning visar att insatser är mest effektiva under de tidiga skolåren. Denna förmån kvarstår och barn som får tidigt stöd fortsätter att prestera bättre än de som får det senare.

Dysmate-C mäter universella kognitiva markörer som finns redan innan skolan börjar och är normade från förskola till 7: e klass.

Provet består av flera delprov, bestämda utifrån kandidatens betygsnivå.

 • Brev kunskap
 • Fonem isolering
 • Arbetsminne
 • Snabb term
 • fonem utelämnande
 • 1-min lästest
 • Diktering
 

Resultaten av Dysmate screeningtestet för barns normations- och valideringsstudie publiceras i en peer-reviewed forskningstidskrift. Läs om studien här.

För att lära dig mer om mätegenskaper, titta på vår animationsvideo här.

 

DYSMATE-Y (UNGDOMSTEST)

Många ungdomar med dyslexi har gått igenom hela grundskolan utan att bli upptäckta. Dyslexi är inte något som man “växer ur” i tonåren. Med längre texter och högre krav blir detta en utmaning i högstadiet.

Dysmate-Y (Screening) identifierar snabbt och säkert ungdomar med risk för dyslexi. Dessa bör undersökas ytterligare med uppföljningstestet.

Dysmate-Y liknar Dysmate-A-testet för vuxna. Screening- och uppföljningstestet består av samma delprov, men innehåller olika element som är lämpliga för åldersgruppen.

Screeningtestet består av 6 delprov

 • Diktering
 • Nonsens ord
 • Lästest
 • Ordförståelse
 • Skrivhastighet
 • Ordkedjetest
 

Uppföljningstestet består av 4 delprov

 • Arbetsminne
 • Snabb term
 • 1-min lästest
 • Spoonerism

För att tillämpa testerna måste testledaren genomgå en obligatorisk certifieringskurs.

BAKGRUNDEN TILL DYSMATE TESTERNA

Screeningtestet för vuxna utvecklades ursprungligen för att kartlägga föräldrar som deltog i Dyslexi-studien i Tromsø. Det har sedan dess vidareutvecklats och normerats.

Vuxenprov är normade bland elever i gymnasiet och vuxna. Normerna bygger på ett representativt urval i gymnasieskolan (16-20 år) och vuxna (> 24 år)
Barnens test är standard bland elever i grundskolan och förskolan. Normerna bygger på ett representativt urval från alla delar av Norge. Barntestet omfattar grundskolan (1:a–7:e året) och sista förskoleåret.
Ungdomsprovet är standard för grundskolan (8:e–10:e årskursen). Normerna bygger på ett representativt urval från gymnasieskolor i flera regioner.

TACKSÄGELSER

Vi vill tacka samarbetsskolorna, deltagarna i Dyslexistudien i Tromsø och PPT Tromsø för deras hjälp med den omfattande normationsstudien med ett representativt urval av tusentals elever från alla delar av Norge.

Tack vare bland annat:

 • Tromsdalen skole
 • Rå ungdomsskole 
 • Lunde skole
 • Kuventræ skule
 • Foldnes skole
 • Holviga barneskole
 • Trollvik skole
 • Sandeåsen skole
 • Sjetne skole
 • Mortensnes skole
 • Silsand barneskole
 • Trollstua Barnehage
 • Smestad skole
 • Hagaløkka skole
 • PPT Tromsø
 • PPT Andøy
 • PPT Oppdal
 • PPT Røros og Holtålen
 • PPT Tønsberg
 • Gressvik ungdomsskole
 • Rakkestad ungdomsskole
 • Ve ungdomsskole
 • Telemark toppidrett ungdomsskole
 • Ulstein ungdomsskole
 • Kvaløya videregående skole
 • Sandefjord videregående skole
 • Mosjøen FUS Barnehage
 • Sando Barnehage
 • Polarreven friluftsbarnehage
 • Vesterhuset Barnehage
 • Kviteseid barnehage
 • Sauland Barnehage
 • Saggrenda barnehage
 • Åsen barnehage
 • Breidokk barnehage
 • Maribo barnehage

Och ett stort tack till er som bidragit till
insamling av normationsdata:

 • Veronika Pedersen og alle
  involverte lærere ved Tromsdalen skole
 • Silje Johnsen
 • Inger-Kathrine Brønstad
 • Anne Birthe Bjorøy
 • Heidi Haugsand Storsve
 • Toril Kvalheim
 • Kaia Halland
 • Liss Guddingsmo
 • Ulf Nystuen
 • Judith Eileraas
 • Trine Kvalvaag Halvorsen
 • Hilde Kristiansen
 • Anita Simonsen
 • Sølvi Grønning Riise
 • Kristin Hofsøy
 • Tuva Nergård Nilssen
 • Erika Nergård Nilssen
 • Tore Teigen
 • Guro Kleven Rauø

 

 • Synnøve Wilhelmsen
 • Tanja Sæbø
 • Ann Helen Aabogen Haugaard
 • Trude Botn
 • Turid Alise Lindset
 • Veronika Pedersen og alle
  involverte lærere ved Tromsdalen skole
 • Tonje Anett Bergtun
 • Ingrid Aas
 • Trine Aakermann
 • Silje Johnsen
 • Inger-Kathrine Brønstad
 • Anne Birthe Bjorøy
 • Heidi Haugsand Storsve
 • Toril Kvalheim
 • Kaia Halland
 • Liss Guddingsmo
 • Ulf Nystuen
 • Judith Eileraas
 • Trine Kvalvaag Halvorsen
 • Hilde Kristiansen
 • Anita Simonsen
 • Sølvi Grønning Riise
 • Kristin Hofsøy
 • Tuva Nergård Nilssen
 • Erika Nergård Nilssen
 • Tore Teigen
 • Guro Kleven Rauø
 • Hanne Skjølsvold
 • Siw Jacobsen
 • Anne-Lise Engvik
 • Signy Thorsvoll
 • Trine Kjosnes
 • Martin Sørensen
 • Mariann Sørholt Janssen
 • Anlaug Skogen Sulutvedt
 • Synnøve Wilhelmsen
 • Tanja Sæbø
 • Ann Helen Aabogen Haugaard
 • Trude Botn
 • Turid Alise Lindset
 • Gro Kristiansen
 • Lisbeth Sørå
 • Marit Sollien Høgberg
 • Gunn Toril Granmo
 • Hege Haugan
 • Barabara Ryl-Kozlowska
 • Lisa Nordseth
 • Karianne H. Skårdal
 • Thea Staal Larsen
 • Marte Rye Holmboe
 • Silje Rasmussen Nyborg
 • Trine Kjosnes
 • Martin Sørensen
 • Mariann Sørholt Janssen
 • Anlaug Skogen Sulutvedt
 • Hanne Skjølsvold
 • Siw Jacobsen
 • Anne-Lise Engvik
 • Signy Thorsvoll

Vidare vill vi tacka för stödet från Innovation Norway, Norges forskningsråd, Lenvik (numera Senja) kommun och Tromsø kommun.

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no