MER OM TEAMET

Trude Nergård Nilssen

Trude Nergård Nilssen

Grundare

Utvecklare: Trude Nergård Nilssen är professor i specialpedagogik vid UiT Norges arktiska universitet.
Bakgrund: Efter examen arbetade Nergård Nilssen i sex år som pedagogisk-psykologisk rådgivare inom ppt, innan hon disputerade i dyslexi vid Institutionen för specialpedagogik (UiO).

Forskningsintressen: Nergård Nilssens forskningsfokus ligger främst på dyslexi och utvecklingsspråkstörningar hos barn, ungdomar och vuxna.

Forskningsprojekt: Nergård Nilssen ledde Dyslexistudien i Tromsø, som följde samma barn från tidiga levnadsår till skolåldern (2010-2018) för att identifiera tidiga tecken på dyslexi och språksvårigheter. Hon har också lett alla normations- och valideringsstudier relaterade till utvecklingen av läskunniga tester (2014-nutid). Hon leder en pågående randomiserad kontrollstudie som ska utveckla och testa forskningsbaserade interventioner för barn i riskzonen som riskerar att utveckla lässvårigheter. Studien finansieras av Norges forskningsråd (projektperiod: 2020-2024).

Professionellt team

Dr. Nikki Newhouse 🇬🇧

Post doc
Nuffield Department of Primary Care Health Sciences vid University of Oxford

Professor Dr. Marie-Christine Vierbuchen GE

Professor i specialpedagogik vid Europa-Universität Flensburg.

Dr. Linda SandströmSE

Biträdande lektor vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Även legitimerad logoped

Docent Christian Waldmann SE

Docent, Svenska institutionen, Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet.

Dr. Rebecca Schumacher GE

Postdoktoral specialbehovsutbildning, Potsdam University

Friedo Scharf GE

Grundare och VD Inklusion Digital

Dr Gøran Kattberg Nl

Entreprenör och expert på att läsa och lära sig psykologi.

Ledarskap

Bårdshallen 🇳🇴

Verkställande direktör

MBA INSEAD, MSEE Georgia Tech, Supélec. Har varit en del av ledningsgruppen och ägare till flera framgångsrika IKT-tillväxtföretag och specialiserat sig på utbildningsteknik.

Olga Voronchikhina🇳🇴

Chief Knowledge Officer

Master of ICT från Moskva University. Flytande ryska, engelska och norska, och kunskaper i tyska och spanska. Specialist på online-utbildning och marknadsföring.

Fazal Mehmood 🇳🇴

Teknisk chef

MSc i programmering från universitetet i Tromsø. Specialist på programmering och utveckling av edtech-programvara.